oncolex logo
Utskriftsdato (6.6.2020)

Cytostatikakurer


Karboplatin/gemcitabin kur ved gynekologisk kreft


Fagansvarlig Gunnar B. Kristensen
Gynonkolog dr.med.
Radiumhospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Cellegiftene karboplatin og gemcitabin er en kombinasjonskur som gis ved platinasensitive tilbakefall av kreft i eggstokk/eggleder og kreft i bukhinne.

Intervall mellom kurene

 • 3 uker
 • Neste kur starter dag 22

Kurens varighet

 • 2 dager (dag 1 og dag 8)

Pasientinformasjon

Pasientinformasjon til denne kuren fins i www.kreftlex.no

Forberedelser

Blodprøver før hver kur:

 • Hemoglobin
 • Nøytrofile
 • Trombocytter
 • S-kreatinin

Kuren settes bare hvis:

 • Nøytrofile ≥ 1,5 x 109/L
 • Trombocytter ≥ 100.000 x 109/L

Ved lavere verdier utsettes kuren inntil minsteverdier er oppnådd.

Gemcitabin dag 8 gis bare hvis nøytrofile er 1,0 x 10 9 /L og trombocytter  ≥ 100.000 x 109/L. Ved lave tall på dag 8 unnlates gemcitabin i aktuelle syklus. Det prøves på nytt i den følgende syklus med redusert dose gemcitabine. Er tallene da også for lave gis gemcitabin ikke på dag 8 i følgende sykluser.

Dosereduksjon

Dosetrinn -2 -1 0
Gemcitabin 600 mg/m2 600 mg/m2 800 mg/m2
Karboplatin (AUC)
4 5 5

Dosemodifikasjon basert på hematologisk toksisitet:

 • Febril nøytropeni (temperatur 38,3°C rektalt eller vedvarende temperatur på 38,0°C i mer enn en time og nøytrofile < 1,0 x 109/L)
 • Dosen reduseres i alle følgende sykluser. Alternativt kan det gis G-CSF støtte.

Før neste kur

Før neste kur settes må antall nøytrofile være minst 1,5 x 109/L og antall trombocytter 100 x 109/L. Ved lavere verdier utsettes kuren og blodprøver kontrolleres regelmessig (minst 1 gang pr uke).

 • Ved gjentatte syklusforlengelser (mer enn 1 uke mer enn 1 gang) på grunn av nøytropeni, reduseres dosen med 1 trinn i følgende sykluser eller det gis G-CSF støtte.
 • Ved gjentatte syklusforlengelser (mer enn 1 uke mer enn 1 gang) på grunn av trombocytopeni uten nøytropeni, reduseres karboplatindosen til AUC=4 i følgende sykluser.
 • Ved alvorlig trombocytopeni (verdier under 25) bør man nøye overveie å skifte til cisplatin i stedet for karboplatin.

Bruk av hematopoietiske vekstfaktorer kan brukes etter behandlende leges skjønn.

Dosereduksjon ved nefrotoksisitet

 • Økning av s-kreatinin med ≥ 25 %.
 • Kalkuler GFR på nytt og juster dosen av karboplatin.
 • Ved fortsatt økning av s-kreatinin reduseres karboplatindosen til AUC=4.  

Dosereduksjon ved gastrointestinal toksisitet

 • Mucositis med ulcerasjoner (grad 3): Reduser med 1 dosetrinn.

Dosereduksjon ved ototoksisitet

 • Klinisk hørseltap: Stopp karboplatinbehandling.

Dosereduksjon ved annen toksisitet

 • Ved annen NCI CTC grad 3-toksisitet bortsett fra kvalme/oppkast: Behandlende lege vil enten redusere dosen av en eller flere cytostatika eller seponere behandlingen.

Gjennomføring

Kvalmeregime

Medikament Dag 1 Dag 2 Dag 3
Medrol® 32 mg
32 mg
32 mg
Ondansetron 16 mg
0 0
  • Medrol® tablett gis på morgenen.
  • Ondansetron 16 mg tablett gis minst 1 time før kur.

  Hos diabetikere, pasienter med gastritt eller ulcus samt hos pasienter med bivirkninger til steroider kan man anvende Aloxi® dag 1 og unnlate Medrol® dag 2 og 3.

  Behovsmedisin ved senkvalme:

  • Aifpran® 10 mg x 3-4
  • Haldol® 1 mg x 2
  • Stemetil® 20 mg initialt, etterfulgt av 10 mg 2 timer senere, deretter 5-10 mg x 2-3 daglig
  • Olanzapin 10 mg daglig

  Hydrering

  • 500 ml NaCl  9 mg/ml

  Hydreringen brukes til venflonsjekk, til skylling av infusjonssettet mellom cytostatika og som beredskapsdrypp ved karboplatin infusjonen. Hydreringen trenger ikke gå inn i sin helhet.

  Kur

  Medikament Dag 1 Dag 8
  Gemcitabin 800 mg/m2
   800 mg/m2
  Karboplatin AUC=5
  0

  • Gemcitabin blandes ut i 250 ml NaCl 9 mg/ml
  • Infusjonstid: 30 minutter
  • Karboplatin blandes ut i 500 ml Glukose 50 mg/ml
  • Infusjonstid: 30 minutter

  Oppfølging

  Bivirkninger

  • Karboplatin og gemcitabin gir myelosuppresjon og trombocytopeni. Pasientene bør instrueres i risikoen for nøytropen feber i intervallet mellom kurene og nødvendigheten av å oppsøke lege ved feber over 38,3°C målt rektalt eller vedvarende temperatur på 38,0°C i mer enn en time.
  • Karboplatinbehandling kan forverre en i forveien bestående neuropati.
  • Nefrotoksisitet: Mål s-kreatinin før hver kur.
  • Gemcitabin kan gi en feberreaksjon under og etter kuren.
  • Hodepine og influensalignende symptomer kan forekomme.
  • Allergiske reaksjoner mot karboplatin kan forekomme hos pasienter som har fått karboplatin tidligere. Risikoen øker med antall tidligere gitte kurer. Det er i høy grad kryssallergi med cisplatin.