oncolex logo
Utskriftsdato (18.2.2020)

Cytostatikakurer


Karboplatin/etoposid 3-dagers kur ved gynekologisk kreft


Fagansvarlig Gunnar B. Kristensen
Gynonkolog dr.med.
Radiumhospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Karboplatin og etoposid er en kombinasjonskur som gis ved småcellet tumor i livmorhals. Kuren gis i de tilfeller hvor cisplatin ikke lenger kan anvendes.

Intervall mellom kurene

 • 3 uker
 • Neste kur starter dag 22

Kurens varighet

 • 3 dager 

Forberedelser

Blodprøver før hver kur:

 • Hemoglobin
 • Nøytrofile
 • Trombocytter
 • S-kreatinin
 • S-magnesium

Kuren settes bare hvis:

 • Nøytrofile ≥ 1,5 x 109/L
 • Trombocytter ≥ 100.000 x109/L

Ved lavere verdier utsettes kuren inntil minsteverdier er oppnådd eller kuren settes med bruk av G-CFS support.

Dosereduksjon

Det er viktig å unngå dosereduksjoner.


  Gjennomføring

  Kvalmeregime

  Medikament Dag 1 Dag 2 Dag 3
  Medrol® 32 mg 32 mg 32 mg
  Ondansetron 16 mg
  0
  0
  • Medrol® tablett gis på morgenen.
  • Ondansetron 16 mg tablett gis minst en time før kur.

  Hos diabetikere, pasienter med gastritt eller ulcus samt hos pasienter med bivirkninger til steroider kan man anvende Aloxi® dag 1 og unnlate Medrol® dag 2 og 3.

  Behovsmedisin ved senkvalme:

  • Afipran® 10 mg x 3-4
  • Haldol® 1 mg x 2
  • Stemetil® 20 mg initialt, etterfulgt av 10 mg 2 timer senere, deretter 5-10 mg x 2-3 daglig.
  • Olanzapin 10 mg daglig i 1-4 dager.

  Prehydrering

  • 500 ml NaCl 9 mg/ml går som sidedrypp

  Kur

  Medikament Dag 1 Dag 2 Dag 3
  Etoposid 100 mg/m2 100 mg/m2 100 mg/m2
  Karboplatin AUC=5

  • Etoposid blandes ut i 500 ml NaCl 9 mg/ml
  • Infusjonstid: 30 minutter
  • Karboplatin blandes ut i 500 ml Glukose 9 mg/ml
  • Infusjonstid: 30 minutter

  Etoposid dag 3 kan gis som tablett i dose 100 mg x 2 som kan tas hjemme.


  Oppfølging

  Bivirkninger

  • Karboplatin gir myelosuppresjon og trombocytopeni. Pasientene bør instrueres i risikoen for nøytropen feber i intervallet mellom kurene og nødvendigheten av å oppsøke lege ved feber over 38,3°C målt rektalt eller ved vedvarende temperatur på 38,0°C i mer enn en time.
  • Nefrotoksisitet: S-kreatinin måles før hver kur.
  • Karboplatin behandling kan forverre en i forveien bestående neuropati.
  • Kvalme og oppkast kan forekomme.
  • Etoposid er myelotoksisk. Ved høy dosering er det betydelig risiko for nøytropeni og derav følgende risiko for sepsis. Pasientene må ha muntlig og skriftlig informasjon om dette. Pasientene bør instrueres i risikoen for nøytropen feber i intervallet mellom kurene og nødvendigheten av å oppsøke lege ved feber over 38,3°C målt rektalt eller vedvarende temperatur på 38,0°C i mer enn en time.
  • Etoposid gir håravfall.
  • Allergiske reaksjoner mot karboplatin kan forekomme hos pasienter som har fått karboplatin tidligere. Risikoen øker med antall tidligere gitte kurer. Det er i høy grad kryssallergi med cisplatin, så det er mulig at pasienter som er allergiske mot karboplatin også er allergiske mot cisplatin.