oncolex logo
Utskriftsdato (22.4.2021)

Cytostatikakurer


Karboplatin/Caelyx kur ved gynekologisk kreft


Fagansvarlig Gunnar B. Kristensen
Gynonkolog dr.med.
Radiumhospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Cellegiftene karboplatin og Caelyx® er en kombinasjonskur som gis ved kreft i eggstokk/eggleder og kreft i bukhinne.

Intervall mellom kurene

 • 4 uker
 • Neste kur starter dag 28

Kurens varighet

 • 1 dag 

Pasientinformasjon

Pasientinformasjon til denne kuren fins i www.kreftlex.no

Forberedelser

EKG, røntgen toraks og måling av LVEF (venstre ventrikkels ejeksjonsfraksjon) ved MUGA scan eller ekkokardiografi før første kur.  Ved eventuell fortsatt behandling over kumulativ dose, skal LVEF måles før hver kur.

Blodprøver før hver kur:

 • Hemoglobin
 • Nøytrofile
 • Trombocytter
 • S-kreatinin

Kuren settes bare hvis:

 • Nøytrofile ≥ 1,5 x 109/L
 • Trombocytter ≥ 100.000 x 109/L

Ved lavere verdier utsettes kuren inntil minsteverdier er oppnådd. Ved utsettelse i 14 dager eller mer grunnet nøytropeni kan man stimulere med G-CSF ved videre behandling. Ved kurutsettelse grunnet trombocytopeni reduseres karboplatindosen. Se dosereduksjonsskjema.

Ved alvorlig trombocytopeni bør det vurderes å skifte karboplatin ut med cisplatin.

Maksimal kumulativ dose av Caelyx®: Det eksisterer ingen fast maksimal kumulativ dose, men ved kumulative doser over 450 mg/m2 skal LVEF måles før hver kur.

  Dosereduksjon

  Dosetrinn -1 0
  Caelyx® 25 mg/m2 30 mg/m2
  Karboplatin (AUC)
  4 5

  Dosereduksjon ved:

  • Febril nøytropeni
  • Kurforlengelse mer enn 1 uke 

  Dosereduksjon ved nefrotoksisitet

  • GFR skal kalkuleres før hver kur. Ved økning av s-kreatinin med ≥ 25 % mistenkes eventuelt avløpshinder. Ta renografi med GFR.

  Dosereduksjon ved neuropati

  • Ved neuropati grad 2 reduseres 1 dosetrinn.

  Dosereduksjon ved gastrointestinal toksisitet

  • Mucositis med ulcerasjoner (grad 3): Reduser med 1 dosetrinn.

  Dosereduksjon ved ototoksitet

  • Klinisk hørseltap. Stopp karboplatinbehandling.

  Dosereduksjon ved annen toksisitet

  • Ved annen NCI CTC grad 3-toksisitet bortsett fra kvalme/oppkast, må videre behandling nøye vurderes.

  Caelyx® dosemodifikasjon

  HÅNDFLATE/FOTSÅLE-SYNDROM ( ERYTRODYSESTESI)

   

  Uke etter forrige Caelyx® dose

  Toksisk grad etter forrige Caelyx® dose

  Uke 4

  Uke 5

  Uke 6

  Mild erytem, hevelse, eller avskalling som ikke påvirker daglige aktiviteter.

  Fortsett med samme dose med mindre
  pasienten har erfart en tidligere grad 3 eller 4 hudtoksitet. I så fall vent en ekstra uke.

  Fortsett med samme dose med mindre
  pasienten har erfart en tidligere grad 3 eller 4 hudtoksitet. I så fall vent en ekstra uke.

  Reduser dosen med 25 %: Gå tilbake til 4-ukers intervall

  Erytem, avskalling, eller hevelse som påvirker, men ikke utelukker normal fysisk aktivitet; små blemmer eller sårdannelser mindre enn 2 cm i diameter.

  Utsett en uke

  Utsett ytterligere en uke

  Reduser dosen med 25 %: Gå tilbake til 4-ukers intervall

   Blemmer, sårdannelse, or hevelse som påvirker gange eller normale daglige aktiviteter; kan ikke bruke vanlige klær.

  Utsett en uke

  Utsett ytterligere en uke

  Seponer behandling

  Diffus eller lokal prosess som forårsaker infeksiøse komplikasjoner, sengeleie eller hospitalisering.

  Utsett  en uke

  Utsett ytterligere en uke

  Seponer behandling

   

   

  STOMATITT
   

  Uke etter forrige dose

  Toksisk grad

  Uke 4

  Uke 5

  Uke 6

  Smertefrie sår, erytem, eller mild ømhet.

  Fortsett med samme dose med mindre
  pasienten har erfart en tidligere grad 3 eller 4 stomatitt. I så fall vent en ekstra uke.

  Fortsett med samme dose med mindre
  pasienten har erfart en tidligere grad 3 eller 4 stomatitt. I så fall vent en ekstra uke.

  Reduser dosen med 25 %: Gå tilbake til 4-ukers intervall.

   Smertefullt erytem, ødem, eller sår, men kan spise.

  Utsett en uke

  Utsett ytterligere en uke

  Reduser dosen med 25 %: Gå tilbake til 4-ukers intervall eller  seponer behandling etter legens vurdering

  Smertefullt erytem, ødem, eller sår, men kan ikke spise.

  Utsett en uke

  Utsett ytterligere en uke

  Seponer behandling

  Krever parenteral eller enteral (sonde) ernæring.

  Utsett  en uke

  Utsett ytterligere en uke

  Seponer behandling

  Pasienter med svekket leverfunksjon

  Caelyx® farmakokinetikk undersøkt hos et lite antall pasienter med forhøyet total bilirubin, adskiller seg ikke fra pasienter med normal total bilirubin. Caelyx® dosen for pasienter med svekket leverfunksjon reduseres etter følgende retningslinjer:

  • Ved bilirubin mellom 1.2–3.0 mg/dl ved behandlingsstart, skal 1. dose reduseres med 25 %.
  • Ved bilirubin > 3.0 mg/dl, reduseres 1. dosen med 50 %.
  • Hvis pasienten tolererer 1. dose uten en økning i bilirubin eller leverenzymer, kan dosen for syklus 2 økes til det neste dosenivå, det vil si, hvis redusert med 25 % i den 1. dosen, øk til full dose for syklus 2.
  • Hvis redusert med 50 % for den 1. dosen, øk til 75 % av full dose for syklus 2. Dosen kan økes til full dose for følgende sykluser hvis pasienten tåler det.

  Caelyx® kan administeres til pasienter med levermetastaser som har forhøyet bilirubin og leverenzymer opp til 4 x den øvre grense. Før Caelyx® administrasjon, evalueres leverfunksjon med ALAT/ASAT, alkalisk fosfatase og bilirubin.

  Pasienter med svekket nyrefunksjon

  • Doksorubicin brytes ned i leveren og skilles ut via gallen. Dosemodifikasjon skal ikke være påkrevet.

  Eldre pasienter

  • Befolkningsbaserte analyser i alderen 21–75 år viser at Caelyx® farmakokinetikk stort sett er det samme uansett alder.

  Gjennomføring

  Kvalmeregime

  Medikament Dag 1 Dag 2 Dag 3
  Medrol® 32 mg
  32 mg
  32 mg
  Ondansetron 16 mg


   • Medrol® tablett gis på morgenen.
   • Ondansetron 16 mg tablett gis minst en time før kur settes.

   Hos diabetikere, pasienter med gastritt eller ulcus samt hos pasienter med bivirkninger til steroider kan man anvende Aloxi® dag 1 og unnlate Medrol® dag 2 og 3.

   Behovsmedisin ved senkvalme:

   • Afipran® 10 mg x 3-4
   • Haldol® 1 mg x 2
   • Stemetil® 20 mg initialt, etterfulgt av 10 mg 2 timer senere, deretter 5-10 mg x 2-3 daglig
   • Olanzapin 10 mg daglig

   Hydrering/sidedrypp

   • 500 ml Glukose 50 mg/ml

   Går parallelt med kuren. Trenger ikke gå inn i sin helhet.

   Kur

   Pasienten må overvåkes de første 15 minuttene av infusjonen ved hver kur med hensyn til ekstravasasjon og allergisk reaksjon.

   Medikament Dose
   Caelyx®  30 m/m2
   Karboplatin AUC=5
   • Caelyx® blandes ut i 250 ml Glukose 50 mg/ml
   • Infusjonstid: 60 minutter, 1. kur går over 120 minutter
   • Karboplatin blandes ut i 500 ml Glukose 50 mg/ml
   • Infusjonstid: 30 minutter
   • Kurens varighet: Cirka 180 minutter ved 1. kur, senere cirka 120 minutter.

   Oppfølging

   Bivirkninger

   • Benmargstoksisitet: Hyppigste bivirkning er benmargsdepresjon, især trombocytopeni. Pasientene bør instrueres i risikoen for nøytropen feber i intervallet mellom kurene og nødvendigheten av å oppsøke lege ved feber over 38,3°C målt rektalt eller over 38,0°C i mer enn en time.
   • Nefrotoksisitet: S-kreatinin måles før hver kur. Karboplatinbehandling kan forverre en i forveien bestående neuropati. Kvalme og oppkast kan forekomme.
   • Caelyx® er hjertetoksisk. Risikoen for hjertetoksitet er liten ved maks kumulativ dose 450 mg/m2. Bør ikke anvendes til pasienter med anamnese eller symptomer på hjertesykdom, som hjertesvikt eller koronarokklusjon innen det siste året. Ved fortsatt effekt kan behandling eventuelt fortsette etter kumulativ dose på 450 mg/m2, men det må tas MUGA før hver kur.
   • Caelyx® er vevstoksisk. Ved mistanke om ekstravasal injeksjon må infusjonen straks avbrytes og skifte til annen vene. 
   • Caelyx® gir håravfall hos 10 %.
   • Caelyx® elimineres via leveren. Ved s-bilirubin > 1,5 x øvre normalgrense, vil eliminasjonstiden forlenges og faren for toksisitet øke. Skifte til annen behandling må overveies.
   • Caelyx® gir hånd/fot-syndrom  (PPE) hos cirka 20–25 %.

   Hånd/fot-syndrom (PPE)

   Caelyx® kan gi noen et utslett i håndflater og fotsåler. Områder hvor huden utsettes for trykk/gnisninger er spesielt utsatt. Dette forsvinner av seg selv, vanligvis etter 1–2 uker. Det er svært viktig at neste kur ikke gis før symptomene har gitt seg. Symptomene kan være rødhet, ømhet/verking, hovenhet, flassing, eller små, hvite blemmer.

   Forholdsregler

   4–7 dager etter Caelyx®:

   • Sitt og ligg på myke flater.
   • Unngå hud mot hud.
   • Benytt pyjamas og plasser en pute mellom knærne under søvn.
   • Unngå aktiviteter der det er risiko for at hudflater gnis mot hverandre.
   • Hard trening skal unngås helt.
   • Unngå å gå mange/lange turer.
   • Bruk myke, løstsittende sko.
   • Unngå for mye varmt vann, som bad, boblebad, badstue og så videre. Dusj i lunket vann.
   • Bruk ikke stramtsittende bandasjering eller tape på huden.

   Fra 7 dager etter Caelyx® infusjon:

   • Etter 7 dager har toppnivået av Caelyx® i huden passert, og man trenger ikke lenger følge de ovennevnte forholdsregler.
   • Etter dette tidspunkt kan til og med varmt vann være til hjelp for å øke blodsirkulasjonen og lymfedrenasjen i huden. Dette bidrar også trolig til at legemiddelet fjernes fortere fra hudens overflate.

   Behandling av PPE

   Ved behov for behandling av utslett kan man forsøke med Betnovat® eller annen steroidkrem.