oncolex logo
Utskriftsdato (2.6.2020)

Cytostatikakurer


EMA-EP kur ved gynekologisk kreft


Fagansvarlig Gunnar B. Kristensen
Gynonkolog dr.med.
Radiumhospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

EMA-EP er en kombinasjonskur som består av cellegiftene etopocid, dactinomycin, metotreksat og cisplatin. Kuren gis ved trofoblastsykdom.

Intervall mellom kurene

 • 2 uker. Ny kur starter dag 15

Kurens varighet

 • 2 dager + dag 8

Behandlingen fortsetter til 6 uker etter normalisert hCG.

8 ukers behandling etter normalisert hCG hos pasienter med veldig høy risiko (WHO score > 12).

Pasientinformasjon

Pasientinformasjon til denne kuren fins i www.kreftlex.no

Forberedelse

EKG tas før første kur. Det legges alltid inn VAP.

Blodprøver før kur:

 • Hemoglobin
 • Leukocytter
 • Nøytrofile
 • Trombocytter
 • S-kreatinin
 • S-magnesium
 • S-bilirubin 
 • LD
 • ALAT
 • ALP
 • hCG

Kur dag 1 og 2 settes bare hvis:

 • Nøytrofile ≥ 1,0 x 109/L
 • Trombocytter ≥ 100.000 x 109/L

Kur dag 8 settes bare hvis:

 • Nøytrofile ≥ 1,0 x 109/L
 • Trombocytter ≥ 75.000 x 109/L

Uttalt benmargsdepresjon er vanlig ved denne kuren. Det gis G-CSF støtte i 3 dager etter kuren dag 8. Ved behov også etter kuren dag 1-2.

Pasientene bør ha god antiemisk profylakse, som kan gis peroralt. Ved EMA delen gis Aloxi®, ved behov supplert med steroid før kuren. Ved EP delen gis Emend® regime.


Gjennomføring

Kvalmeregime

Medikament Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4
Medrol® 48 mg 32 mg 32 mg 32 mg
Emend® 125 mg
80 mg
80 mg
0
Aloxi® 0,25 mg
0
0 0
 • Aloxi® gis intravenøst før kur alternativt 0,5 mg kapsel minst 1 time før kur.
 • Medrol® tablett gis på morgenen.
 • Emend® tablett gis 1 time før kur.

Behovsmedisin ved senkvalme:

 • Afipran® 10 mg tablett x 3
 • Stemetil® 10 mg tablett x 3
 • Haldol® 1 mg tablett x 2
 • Olanzapin 10 mg tablett daglig i inntil 4 dager

Hydrering/sidedrypp

Dag 1

 • NaCl 9 mg/ml 500 ml. Går som sidedrypp.
 • NaCl 9 mg/ml 1000 ml med Natriumbikarbonat 167 mmol. Infusjonstid: 1 time.

Dag 8

 • NaCl 9 mg/ml 500 ml går som sidedrypp sammen med etoposid.
 • Avsluttes med hydrering  500 ml Glukose 50 mg/ml. Infusjonstid: 1 time.

Kur

Oksygen og akuttskrin skal være tilgjengelig under kuren på grunn av hypersensitivitetsreaksjoner.

Pasienten må overvåkes under hele infusjonen med hensyn til ekstravasasjon. Bruk av infusjonspumpe er ikke tillatt på perifer vene på grunn av faren for ekstravasjon.

Daktinomycin er sterkt vevstoksisk. Ved mistanke om ekstravasal infusjon, må infusjonen straks avbrytes og kirurg tilkalles. Det må ikke injiseres mer væske gjennom venflonen, som las ligge. Sidedryppet bør gå parallelt med daktinomycin for å redusere faren for at åren kontraherer.

Medikament Dag 1 Dag 8
Etoposid 100 mg/m2         
150 mg/m2
Daktinomycin 0,5 mg
0
Metotreksat 300 mg/m2
0
Cisplatin  0

25 mg/m2 x 3

Dag 1

 • Etoposid blandes i 500 ml NaCl 9 mg/ml. Infusjonstid: 1 time.
 • Daktinomycin blandes i 100 ml NaCl 9 m/ml. Infusjonstid: 10 minutter.
 • Metotreksat blandes i 1000 ml NaCl 9 mg/ml med Natriumhydrogenkarbonat 1 mmol per kg  som tilsettes fra apoteket. Infusjonstid: 12 timer.

Dag 1 og 2

Kalsiumfolinat (leucovorin) 15 mg tablett, gis hver 6. time fra 24 timer etter start av metotreksat til serum metotreksat er mindre enn 0.08 mikromol/l. Første måling i serum tas 24 timer etter start av metotreksat, deretter hver 24. time.

Natriumhydrogenkarbonat (natron) 1 g gis hver 6. time fra start av metotreksat. Gis til serum metotreksat er mindre enn 0.08 mikromol/l. Første måling i serum tas 24 timer etter start av metotreksat.

Ph i urinen måles før start av metotreksat og deretter hver 4. time inntil serum metotreksat er mindre enn 0.08 mikromol/l. Ved ph mindre enn 7, gis tablett natron 3 g eller 1000 Natriumhydrogenkarbonat 167 mmol/l intravenøst over 1 time.

Dag 8

 • Etoposid oppløst i 1000 ml NaCl 9 mg/ml. Infusjonstid: 1 time.
 • Cisplatin 25 mg/m2 oppløst i 1000 ml NaCl 9 mg/ml. Det tilsettes 20 mmol KCl og 20 mmol Magnesiumsulfat.
 • Infusjonstid: 4 timer.
 • Cisplatin gjentas 3 ganger samlet. Det gis i alt 75 mg/m2 over 12 timer.
 • Avsluttes med hydrering 500 ml Glukose 50 mg/ml 1 time.

I forbindelse med kuren blir det gitt mye væske. Daglig veiing av pasienten for å sjekke væskeansamling i kroppen.

Diuresekontroll

Diuresen måles fra start av prehydreringen:

Diuresen skal være mer enn 400 ml/4 timer døgnet rundt. Hvis diuresen er mindre enn 400 ml/4 timer, gis Lasix® 10-20 mg intravenøst. Diuresen skal være minst 100 ml før start av cisplatin. Det bør være mer enn 100 ml i timen de første 8 timer regnet fra start av prehydreringen (400 ml over 4 timer)

Ved lavere diurese gis mer væske (Ringer®) og hvis dette er nok gis Lasix® 5 mg intravenøst.


Oppfølging

Bivirkninger

 • Uttalt benmargsdepresjon er vanlig ved denne kuren. Pasientene bør instrueres i risikoen for nøytropen feber i intervallet mellom kurene og nødvendigheten av å oppsøke lege ved feber over 38,3°C målt rektalt eller vedvarende temperatur på 38,0°C i mer enn en time.
 • Vincristine® kan påvirke perifere nerver og gi perifer neuropati.
 • Metotreksat kan gi meningeal irritasjon, forbigående eller permanente pareser/encefalopati. Svær sjelden ved denne dose.
 • Langvarig metotreksatbehandling kan gi leverskade. Metotreksat elimineres via leveren, derfor øker toksisiteten ved nedsatt leverfunksjon. Ved påvirket leverfunksjon med s-bilirubin > 2 x øvre normalgrense, bør metrotreksat vanligvis seponeres grunnet økt risiko for toksisitet.
 • Metotreksat kan gi pneumonitt.
 • Etoposid kan gi allergiske reaksjoner. Symptomer på allergiske reaksjoner kan være varmefølelse i ansiktet, utslett og kløe, lavt blodtrykk, tungpusthet/trykkfornemmelse i brystet og akutte ryggsmerter. I sjeldne tilfeller kan sjokk utvikles. Feber kan forekomme.
 • Mucositt/stomatitt forebygges ved god munn- og tannhygiene. Munnskyllevann (NaCl, Leucovorin eller Düsseldorfblanding).
 • Skylling med Leucovorin 15 mg i 30 ml saltvann ved såre øyne.
 • Moderat til fullstendig håravfall.
 • Cisplatin kan gi perifer neuropati samt øresus og hørselstap.