oncolex logo
Utskriftsdato (25.9.2020)

Cytostatikakurer


EMA-CO kur ved gynekologisk kreft


Fagansvarlig Gunnar B. Kristensen
Gynonkolog dr.med.
Radiumhospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

EMA-CO er en kombinasjonskur som består av cellegiftene etopocid, daktinomycin, metotreksat, vinkristin og cyklofosfamid. Kuren gis ved trofoblastsykdom.

Intervall mellom kurene

 • 2 uker. Ny kur starter dag 15

Kurens varighet

 • 2 dager + dag 8

Behandlingen fortsetter til 6 uker etter normalisert hCG.

Pasientinformasjon

Pasientinformasjon til denne kuren fins i www.kreftlex.no


Forberedelser

EKG tas før kur. Det anbefales at disse pasienter har VAP.

I forbindelse med kuren kan det bli gitt mye væske. Daglig veiing av pasienten for å sjekke væskeansamling i kroppen.

Blodprøver før hver kur:

 • Hemoglobin
 • Leukocytter
 • Nøytrofile
 • Trombocytter
 • S-kreatinin
 • S-bilirubin
 • LD
 • ALAT
 • ALP
 • hCG

Kuren settes bare hvis:

 • Nøytrofile ≥ 1,5 x 109/L
 • Trombocytter ≥ 100.000 x 109/L

G-CSF støtte kan behøves i løpet av kuren, men trengs ikke i begynnelsen.

Anvendes stimulering med G-CSF kan kuren settes ved granulocytter ≥ 1,0 x 109/L.

Pasientene bør ha god antiemetisk profylakse, som kan gis peroralt. Gi Aloxi®, ved behov supplert med steroid før kuren.


Gjennomføring

Kvalmeregime

 • Aloxi® gis intravenøst før kur alternativt 0,5 mg kapsel minst 1 time før kur.

Hydrering/sidedrypp

Dag 1

 • 500 ml NaCl 9 mg/ml går som sidedrypp.
 • 1000 ml NaCl 9 mg/ml  med Natriumbikarbonat 167 mmol. Infusjonstid: 1 time.

Dag 2

 • 500 ml NaCl 9 mg/ml går som sidedrypp. Infusjonstid: 90 minutter.

Dag 8

 • 500 ml NaCl 9 mg/ml går som sidedrypp. Infusjonstid: 1 time.

Kur

Oksygen og akuttskrin skal være tilgjengelig under kuren på grunn av hypersensitivitetsreaksjoner.

Vinkristin og daktinomycin er sterkt vevstoksisk. Pasienten må overvåkes under hele infusjonen med hensyn til ekstravasasjon. Bruk av infusjonspumpe er ikke tillatt på grunn av faren for ekstravasasjon. Sidedryppet bør gå parallelt med daktinomycin og vincristine for å redusere faren for at åren kontraherer.

Ved mistanke om ekstravasal infusjon, må infusjonen straks avbrytes og kirurg tilkalles. Det må ikke injiseres mer væske gjennom venflonen. La venflonen ligge.

Medikament Dag 1 Dag 2 Dag 8
Etoposid 100 mg/m2 100 mg/m2 0
Daktinomycin 0,5 mg
0,5 mg
0
Metotreksat 300 mg/m2
0 0
Cyklofosfamid  0  0  600 mg/m2
Vinkristin      0,8 mg/m2

Dag 1

 • Etoposid blandes i 500 ml NaCl 9 mg/ml . Infusjonstid: 1 time.
 • Daktinomycin blandes i 100 ml NaCl 9 mg/ml. Infusjonstid: 10 minutter.
 • Metotreksat blandes i 1000 ml NaCl 9 mg/ml med Natriumhydrogenkarbonat  1 mmol per kg (tilsettes fra apoteket). Infusjonstid: 12 timer.

Dag 2

 • Etoposid blandes ut i 500 ml NaCl  9 mg/ml. Infusjonstid: 1 time.
 • Daktinomycin blandes i 100 ml NaCl 9 mg/ml. Infusjonstid: 10 minutter.

Dag 1 og 2

Kalsiumfolinat (leucovorin) 15 mg tablett, gis hver 6. time fra 24 timer etter start av metotreksat til serum metotreksat er mindre enn 0.08 mikromol/l. Første måling i serum tas 24 timer etter start av metotreksat, deretter hver 24.time.

Natriumhydrogenkarbonat (natron) 1 g gis hver 6. time fra 24 timer fra start av metotreksat. Gis til serum metotreksat mindre enn 0.08 mikromol/l. Første måling i serum tas 24 timer etter start av metotreksat.

Ph i urinen måles før start av metotreksat og deretter hver 4. time inntil  serum metotreksat er mindre enn 0.008 mikromol/l. Ved ph mindre enn 7, gis tablett Natron 3 g eller 1000 Natriumhydrogenkarbonat 167 mmol/l intravenøst over en time.

Diuresen måles fra start av prehydreringen. Diuresen skal være mer enn > 400 ml/ 4 timer døgnet rundt. Hvis diuresen er mindre enn < 400 ml/ 4 timer, gis Lasix® 10-20 mg intravenøst.

Dag 8 

Kuren gis ofte på lokalsykehuset. Vanligvis vil Ondansetron tablett 16 mg være tilstrekkelig mot kvalme

Cyklofosfamid kan påvirke slimhinnen i urinblæren og gi blod i urinen. For å forebygge påvirkning av blæreslimhinnen gis væske og eventuelt mesna.

 • Cyklofosfamid blandes i 250 ml NaCl. Infusjonstid: 30 minutter.
 • Vinkristin blandes i 50 ml NaCl 9 mg/ml. Vinkristin settes direkte intravenøst i slangen til hydreringsdryppet. NB! Sterkt vevstoksisk! Infusjonstid: 3 minutter.

Oppfølging

Bivirkninger

 • Behandling med metotreksat, etoposid og cyclofosfamid kan gi benmargsdepresjon. Pasientene bør instrueres i risikoen for nøytropen feber i intervallet mellom kurene og nødvendigheten av å oppsøke lege ved feber over 38,3°C målt rektalt eller vedvarende temperatur på 38,0°C i mer enn en time.
 • Vinkristin kan påvirke perifere nerver og gi perifer neuropati.
 • Metotreksat kan gi meningeal irritasjon, forbigående eller permanente pareser/encefalopati. Svært sjelden ved denne dose.
 • Metotreksat kan gi tubulusnekrose. NB! Natron og follinat samt god hydrering!
 • Langvarig metotreksatbehandling kan gi leverskade. Metotreksat elimineres via leveren, derfor øker toksisiteten ved nedsatt leverfunksjon. Ved påvirket leverfunksjon med s-bilirubin > 2 x øvre normalgrense, bør metotreksat vanligvis seponeres grunnet økt risiko for toksisitet.
 • Metotreksat kan gi pneumoni.
 • Etoposid kan gi allergiske reaksjoner. Symptomer på allergiske reaksjoner kan være varmefølelse i ansiktet, utslett og kløe, lavt blodtrykk, tungpusthet/trykkfornemmelse i brystet og akutte ryggsmerter. I sjeldne tilfeller kan sjokk utvikles. Feber kan forekomme.
 • Forebygge mucositt/stomatitt ved god munn- og tannhygiene. Munnskyllevann (NaCl, Leucovorien eller Düsseldorfblanding.
 • Skylling med Leucovorin 15 mg i 30 ml saltvann ved såre øyne.
 • Moderat håravfall til fullstendig.