oncolex logo
Utskriftsdato (3.4.2020)

Cytostatikakurer


EP 5-dagers kur ved gynekologisk kreft


Fagansvarlig Gunnar B. Kristensen
Gynonkolog dr.med.
Radiumhospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

EP er en kombinasjonskur bestående av cellegiftene cisplatin og etoposid. EP gis ved germinalcelletumor, endodermal sinustumor, embryonalt karsinom, umodent teratom, dysgerminom, granulosacelletumor og småcellet kreft i eggstokk og eggleder.

EP 5-dagers kur anvendes i situasjoner der man vanligvis ville brukt BEP kur, men ikke kan dette, enten grunnet lungeforandringer eller at det allerede er gitt maksimal dose av bleomycin.

Intervall mellom kurene

 • 3 uker
 • Neste kur starter dag 22

Kurens varighet

 • 5 dager

  Pasientinformasjon

  Pasientinformasjon til denne kuren fins i www.kreftlex.no


  Forberedelser

  Blodprøver før hver kur:

  • Hemoglobin
  • Nøytrofile
  • Trombocytter
  • S-kreatinin
  • S-magnesium

  Kuren settes bare hvis:

  • Nøytrofile ≥ 1,5 x 109/L
  • Trombocytter ≥ 100.000 x 109/L

  Det settes langtidsvirkendende G-CSF etter hver kur. Derfor  kan man sette kur på lavere verdier, men vanligvis ikke under 1,0  x 109/L nøytrofile.

  Dosereduksjon

  Det er viktig å unngå dosereduksjoner, men ved febril nøytropeni tross G-SCF støtte kan dosen av etoposid reduseres med 15 % i etterfølgende sykluser. Cisplatindosen reduseres ikke.


  Gjennomføring

  Kvalmeregime

  Medikament Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6
  Aloxi®
  0,25 mg 0
  0
  0,25 mg
   0  0
  Medrol®
  48 mg
  32 mg
  32 mg
  32 mg
   32 mg  32 mg
  Emend®
  125 mg
  80 mg
  80 mg
  80 mg
   80 mg  80 mg
  • Aloxi® gis intravenøst før kur alternativt 0,5 mg kapsel minst 1 time før kur.
  • Medrol® tablett gis på morgenen.
  • Emend® tablett gis 1 time før kur. Man kan gi med Emend® til 3 dagers ekstra behandling.

  Behovsmedisin ved senkvalme:

  • Afipran® 10 mg x 3-4
  • Haldol® 1 mg x 2
  • Stemetil® 20 mg initialt, etterfulgt av 10 mg 2 timer senere, deretter 5-10 mg x 2-3 daglig
  • Olanzapin 10 mg daglig

  Prehydrering

  Det brukes infusomat.

  • 1000 ml NaCl 9 mg/ml
  • Infusjonstid: 2 timer

  Kur


  Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5
  Etoposid 100 mg/m2 100 mg/m2
  100 mg/m2
  100 mg/m2
   100 mg/m2
  Cisplatin
  20 mg/m2
  20 mg/m2
  20 mg/m2
  20 mg/m2
   20 mg/m2
   • Etoposid blandes i 1000 ml NaCl 9mg/ml (dag 1–5)
   • Infusjonstid: 1 time
   • Cisplatin blandes i 1000 ml NaCl 9mg/ml (dag 1–5)
   • Infusjonstid: 2 timer 

   Etterhydrering 

   • 1000 ml NaCl 9mg/ml med 20 mmol Kaliumklorid og 20 mmol Magnesiumsulfat.
   • Infusjonstid: 4 timer

   Det kan aksepteres inntil 2 timers forskyvning av tidspunkt for start av kur på dag 2–6 sammenlignet med dag 1.

   Diuresekontroll

   Pasienten veies hver dag for å følge hydreringsgraden. Ved vektøkning over 1 kg gis Lasix®.

   Diuresen måles fra start av prehydreringen. Diuresen skal være minst 200 ml før start på cisplatin. Diuresen bør være ≥ 100 ml i timen de første 8 timer regnet fra start av prehydreringen (400 ml over 4 timer). Ved diurese < 100 ml/time gis mer væske (Ringer Acetat®) og hvis dette ikke er nok gis Lasix® 5 mg intravenøst


   Oppfølging

   Bivirkninger

   • Cisplatin kan gi nevrologiske bivirkninger, øresus, hørselnedsettelse og nyrepåvirkning. Ved øresus og hørselnedsettelse må pasienten vurderes ved øre-nese-hals poliklinikken på Rikshospitalet. Oslo universitetssykehus, inklusiv audiometri.
   • Etoposid er myelotoksisk. Ved høy dosering er det betydelig risiko for nøytropeni og derav følgende risiko for sepsis. Pasientene må ha muntlig og skriftlig informasjon om dette, samt få forholdsregler ved feber under behandlingen.
   • Etoposid gir håravfall.