oncolex logo
Utskriftsdato (14.7.2020)

Cytostatikakurer


Dactinomycin kur ved gynekologisk kreft


Fagansvarlig Gunnar B. Kristensen
Gynonkolog dr.med.
Radiumhospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Dactinomycinkur gis ved lavrisiko trofoblastsykdom, som utviser resistens mot lavdose metotreksat.

Kurens varighet

 • 4 dager

Intervall mellom kurene

 • Ny kur startes på dag 12

Pasientinformasjon

Pasientinformasjon til denne kuren fins i www.kreftlex.no

Forberedelser

Blodprøver før hver kur:

 • Hemoglobin
 • Nøytrofile
 • Trombocytter
 • S-kreatinin
 • hCG

Kuren gis ved:

 • Nøytrofile ≥ 1,5 x 109/L
 • Trombocytter ≥ 100.000 x 109/L

Før neste kur:

 • Før neste kur settes, bør granulocyttallet være 1,5 x 109/L, men ved lavere verdier kan kuren gis med bruk av G-CSF støtte.
 • Trombocyttallet bør være 100.000 x 109/L.

Gjennomføring

Daktinomycin er sterkt vevstoksisk. VAP anbefales. 

Hydrering/sidedrypp

 • 500 ml NaCl 9 mg/ml går som sidedrypp. Infusjonstid: 30 minutter

Daktinomycin settes etter at 100 ml av NaCl 9 mg/ml har gått inn.

Kur

hCG tas på dag 1.

Medikament Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4
Daktinomycin 0,5 mg 0,5 mg 0,5 mg 0,5 mg

Det gis 2 kurer etter at hCG er normalisert (lavest målbar grense ved Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet er  0,1)

 • Daktinomycin blandes i 100 ml NaCl 9 mg/ml.
 • Infusjonstid: 30 minutter.

Oppfølging

 • Benmargstoksisiteten er lav. Det er viktig å holde kurintervallet.
 • Mucositt forekommer ofte. Det er derfor viktig med god munnhygiene. Munnskyllinger (leucovorin/düsseldorfblanding), eventuelt Decadron® 4 mg tablett i 30 ml NaCl 9 mg/ml til munnskyllinger, eventuelt anti-sopp behandling.
 • Moderat alopeci er vanlig.