oncolex logo
Utskriftsdato (20.4.2021)

Cytostatikakurer


Cisplatin kur ukentlig ved gynekologisk kreft


Fagansvarlig Gunnar B. Kristensen
Gynonkolog dr.med.
Radiumhospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Cisplatin gitt ukentlig anvendes sammen med strålebehandling ved kreft i livmorhalsen samt skjede og kjønnslepper.

Intervall mellom kurene

 • 1 uke

Kurens varighet

 • 1 dag

Pasientinformasjon

Pasientinformasjon til denne kuren fins i www.kreftlex.no

Forberedelser

Blodprøver før hver kur:

 • Hemoglobin
 • Leukocytter
 • Nøytrofile 
 • Trombocytter
 • S-kreatinin
 • S-magnesium

Kuren settes bare hvis:

 • Nøytrofile ≥ 1,0 x 109/L
 • Trombocytter ≥ 100.000 x 109/L

Kontroll av nyrefunksjon:

 • Ved  s-kreatinin > 100 µmol/L, kalkuleres eller måles GFR og ved verdi under 50 ml/min, bør annen behandling overveies.
 • I tilfelle s-kreatinin stiger med 25 % av utgangsverdien under behandlingen, tas GFR og er denne redusert med ≥ 25 %, men fortsatt ≥ 50 ml/min, reduseres dosen av cisplatin til 67 % og måling av GFR foretas før neste kur. Ved GFR under 50 ml/min opphører behandlingen med cisplatin vanligvis.

Dosereduksjon

 • Ved leukocytter ≤ 1,0 x 109/L eller trombocytter ≤ 100.000 x109/L på dagen for kur, utsetter man kuren til neste uke og fortsetter da med cisplatin med dosereduksjon på 15 %.
 • Ved fortsatt lave blodprøver, opphører videre behandling med cisplatin.
 • Ved febril nøytropeni, reduseres cisplatindosen med 15 % ved påfølgende kurer.
 • Ved febril nøytropeni etter foretatt dosereduksjon, opphører videre behandling med cisplatin.

Gjennomføring

Hydrering

 • 1000 ml NaCl  9 mg/ml tilsatt 5 mmol Magnesiumsulfat
 • Infusjonstid: 1 time
 • 1000 ml glukose 50 mg/ml tilsatt 5 mmol Magnesiumsulfat
 • Infusjonstid: 1 time

Kvalmeregime

Medikament Dag 1 Dag 2 Dag 3
Aloxi® 0, 25 mg
0
0
Medrol® 48 mg
0 0
Emend® 125 mg
80 mg
80 mg
  • Aloxi® gis intravenøst før kur alternativt 0,5 mg kapsel minst 1 time før kur.
  • Medrol® tablett gis på morgenen.
  • Emend® tablett gis 1 time før kur.

  Ved behov kan man gi:

  • Afipran 10 mg x 3
  • Medrol® 32 mg dag 2 og 3

  Kur

  Medikament Dag 1
  Cisplantin
  40 mg/m2
  • Cisplatin blandes ut i 500 ml NaCl 9 mg/ml.
  • Infusjonstid: 1 time        

  Etterhydrering

  • 1000 ml NaCl 9 mg/ml
  • Tilsetning: 20 mmol KCl og 20 mmol MgSO4
  • Etterhydreringen fortsettes under stråleterapien.
  • Infusjonstid: 2 timer

  Diuresekontroll

  Diuresen måles fra start av prehydreringen. Diuresen skal være minst 200 ml før start på cisplatin. Diuresen bør være ≥ 100 ml i timen de første 8 timene regnet fra start av prehydreringen. Ved diurese < 100 ml/time gis mere væske, 1000 ml Ringer Acetat®, og hvis dette ikke er nok gis Lasix® 5 mg intravenøst.


  Oppfølging

  Bivirkninger 

  • Det er risiko for neurologiske bivirkninger, øresus, hørselnedsettelse og nyrepåvirkning. Ved neurologiske bivirkninger må pasienten vurderes av neurolog. Ved øresus eller hørselnedsettelse må pasienten vurderes (inkludert audiometri) på Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, øre-nese-hals poliklinikk.  
  • Aminoglycosider og cisplatin forsterker hverandres nefrotoksisitet. Derfor skal det gå  minst 1 måned mellom behandling med aminoglycosider og cisplatin. Aminoglycosider bør unngås hos pasienter som har fått cisplatinbehandling.