oncolex logo
Utskriftsdato (19.4.2021)

Cytostatikakurer


Caelyx kur ved gynekologisk kreft


Fagansvarlig Gunnar B. Kristensen
Gynonkolog dr.med.
Radiumhospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Caelyx® anvendes som enkeltstoff ved residivbehandling ved kreft i eggstokk/eggleder og peritoneal kreft.

Caelyx® kan dessuten inngå i kombinasjonsbehandling med karboplatin ved både primær- og residivbehandling.

Intervall mellom kurene

 • 4 uker
 • Neste kur starter dag 28

Kurens varighet

 • 1 dag

Pasientinformasjon

Pasientinformasjon om kuren fins i www.kreftlex.no


Forberedelse

EKG, røntgen toraks eller CT toraks tas før første kur. 

Blodprøver før hver kur:

 • Hemoglobin
 • Nøytrofile
 • Trombocytter
 • S-Bilirubin

Maks kumulativ dose: 450 mg/m2. Ved eventuell fortsatt behandling over kumulativ dose, skal MUGA tas før hver kur.

Kuren settes bare hvis:

 • Nøytrofile ≥ 1,5 x 109/L
 • Trombocytter ≥ 100.000 x 109/L

Ved lavere verdier utsettes kuren inntil minsteverdier er oppnådd.

Retningslinjer for Caelyx® dosereduksjon

HÅNDFLATE/FOTSÅLE-SYNDROM ( ERYTRODYSESTESI)

Uke etter forrige Caelyx® dose

Toksisk grad etter forrige Caelyx® dose

Uke 4

Uke 5

Uke 6

1

Mild erytem, hevelse, eller avskalling som ikke påvirker daglige aktiviteter

Fortsett med samme dose med mindre
pasienten har erfart en tidligere grad 3 eller 4 hudtoksitet. I så fall vent en ekstra uke.

Fortsett med samme dose med mindre
pasienten har erfart en tidligere grad 3 eller 4 hudtoksitet. I så fall vent en ekstra uke.

Reduser dosen med 25 %: Gå tilbake til 4-ukers intervall

2

Erytem, avskalling, eller hevelse som påvirker, men ikke utelukker normal fysisk aktivitet; små blemmer eller sårdannelser mindre enn 2 cm i diameter

Utsett en uke

Utsett ytterligere en uke

Reduser dosen med 25 %: Gå tilbake til 4-ukers intervall

3

Blemmer, sårdannelse, or hevelse som påvirker gange eller normale daglige aktiviteter; kan ikke bruke vanlige klær

Utsett en uke

Utsett ytterligere en uke

Seponer behandling

4

Diffus eller lokal prosess som forårsaker infeksiøse komplikasjoner, sengeleie eller hospitalisering

Utsett en uke

Utsett ytterligere en uke

Seponer behandling

STOMATITT

Uke etter forrige dose

Toksisk grad

Uke 4

Uke 5

Uke 6

1

Smertefrie sår, erytem, eller mild ømhet

Fortsett med samme dose med mindre
pasienten har erfart en tidligere grad 3 eller 4 stomatitt. I så fall vent en ekstra uke.

Fortsett med samme dose med mindre
pasienten har erfart en tidligere grad 3 eller 4 stomatitt. I så fall vent en ekstra uke.

Reduser dosen med 25 %: Gå tilbake til 4-ukers intervall

2

Smertefullt erytem, ødem, eller sår, men kan spise

Utsett en uke

Utsett ytterligere en uke

Reduser dosen med 25 %: Gå tilbake til 4-ukers intervalleller seponer behandling etter legens vurdering

3

Smertefullt erytem, ødem, eller sår, men kan ikke spise

Utsett en uke

Utsett ytterligere en uke

Seponer behandling

4

Krever parenteral eller enteral (sonde) ernæring

Utsett en uke

Utsett ytterligere en uke

Seponer behandling


Gjennomføring

Kvalmeregime

 • Ondansetron 16 mg tablett gis minst 1 time før kur.

Hydrering/sidedrypp

 • 500 ml Glukose 50 mg/ml
 • Infusjonstid: 1 time, går parallelt med Caelyx®. Trenger ikke gå inn i sin helhet hvis Caelyx® har gått inn.

Kur

Dag Medikament Dose
1 Caelyx® 40 mg/m2
 • Caelyx®. Ved total dose < 90 mg blandes i 250 ml Glukose 50 mg/ml. Ved total dose > 90 mg blandes i 500 ml Glukose 50 mg/ml.
 • Infusjonstid: 60 minutter 1. kur går over 120 minutter. Caelyx® går sammen med hydreringen.

Pasienten må overvåkes de første 15 minuttene av infusjonen ved hver kur med hensyn til ekstravasasjon og risiko for allergisk reaksjon.

Pasienten kan eventuelt tilbys ishette


Oppfølging

Bivirkninger

 • Risikoen for hjertetoksitet er liten ved maks kumulativ dose 450 mg/m2. Bør ikke anvendes til pasienter med anamnese eller symptomer på hjertesykdom, som hjertesvikt eller koronarokklusjon innen det siste året. Ved fortsatt effekt kan behandling eventuelt fortsette etter kumulativ dose på 450 mg/m2, men det må da tas MUGA før hver kur.
 • Caelyx® er vevstoksisk. Ved mistanke om ekstravasal injeksjon må infusjonen straks avbrytes og skifte til annen vene.
 • Håravfall forekommer hos 10 % av pasientene.
 • Benmargstoksisk: Hyppigste bivirkning er benmargsdepresjon, især trombocytopeni. Pasientene bør instrueres i risikoen for nøytropen feber i intervallet mellom kurene og nødvendigheten av å oppsøke lege ved feber over 38,3°C målt rektalt eller vedvarende temperatur på 38,0°C i mer enn en time.
 • Caelyx® elimineres via leveren. Ved s-bilirubin > 1,5 x øvre normalgrense, vil eliminasjonstiden forlenges og faren for toksisitet øke. Skifte til annen behandling må overveies.
 • Hånd/fot-syndrom (PPE) forekommer hos cirka 20–25 % av pasientene.

Hånd/fot-syndrom (Palmo plantart erytem (PPE))

Caelyx® kan gi noen et utslett i håndflater og fotsåler. Områder hvor huden utsettes for trykk/gnisninger er spesielt utsatt. Dette forsvinner av seg selv, vanligvis etter 1 eller 2 uker. Det er svært viktig at neste kur ikke gis før symptomene har gitt seg. Symptomene kan være rødhet, ømhet/verking, hovenhet, flassing, eller små, hvite blemmer.

Forholdsregler

4–7 dager etter Caelyx®:

 • Sitt og ligg på myke flater.
 • Unngå hud mot hud.
 • Benytt pyjamas og plasser en pute mellom knærne under søvn.
 • Unngå aktiviteter der det er risiko for at hudflater gnis mot hverandre.
 • Hard trening skal unngås helt.
 • Unngå å gå mye/lange turer.
 • Bruk myke, løstsittende sko.
 • Unngå for mye varmt vann, som bad, boblebad, badstue og så videre. Bruk lunkent vann ved dusjing.
 • Bruk ikke stramtsittende bandasjering eller tape på huden.
 • Svettes pasienten mye kan det være en fordel å dusje 2 ganger daglig idet Caelyx synes å utskilles med svette og dermed kan virke lokalirriterende på huden.

Fra 7 dager etter Caelyx® infusjon:

 • Etter 7 dager har toppnivået av Caelyx® i huden passert, og pasienten trenger ikke lenger følge de ovennevnte forholdsregler.
 • Etter dette tidspunkt kan til og med varmt vann være til hjelp for å øke blodsirkulasjonen og lymfedrenasjen i huden. Dette bidrar også trolig til at legemiddelet fjernes fortere fra hudens overflate.

Behandling av Hånd/fot-syndrom (PPE)

Ved behov for behandling av utslett kan man forsøke med Betnovat® eller annen steroidkrem.