oncolex logo
Utskriftsdato (22.4.2021)

Pleuratapping


Fagansvarlig Arne Heilo
Radiolog
Radiumhospitalet
Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Pleuravæske (pleuraeffusjon) er en ansamling av væske i pleurarommet. Væsken forstyrrer den normale lungefunksjonen og komprimerer lungen. Symptomer og kliniske funn varierer og avhenger til dels av pleuravæskens volum. Mindre enn cirka ½ liter gir som regel få eller ingen symptomer.

Økt mengde pleuravæske kan oppstå akutt eller over lang tid. Pleuravæsken kan være klar (serøs) eller blodig, og ved infeksjon inneholde puss. I sjeldne tilfeller kan den være fettrik (chylothorax). De vanligste årsakene til pleuravæske er hjertesvikt, pneumoni, malign sykdom eller lungeemboli.

Pleuravæske dannes hos nær halvparten av alle med malign tumor eller metastaser i thorax. Lungekreft, brystkreft, gynekologisk kreft, mesotheliom, lymfom og leukemi gir ganske ofte pleuravæske.

Indikasjoner

 • Diagnostisk – pleuravæske av ukjent årsak
 • Terapeutisk – pleuravæske i mengder som gir dyspnoe

Mål

 • Redusere dyspnoe
 • Cytologisk undersøkelse av pleuravæske
 • Instillere cytostatika

Utstyr

 • Pleuratappesett
 • Vaskesett
 • Tupfere
 • Sprøyte 5 ml til lokalbedøvelse
 • Subcutan eller intramuskulær kanyle
 • Sterile hansker
 • Secalonkateter

Forberedelser

 • Ultralyd
 • Blodstatus i henhold til gjeldende regler
 • Informere pasienten
 • Hydrocon tablett, for å forhindre hoste i forbindelse med tappingen, kan gis som premedikasjon etter legens ordinasjon

Gjennomføring

 • Prosedyren utføres aseptisk. Varighet inntil cirka ½ time.
 • Pasienten ligger på ryggen med løftet overkropp i sengen eller på undersøkelsesbenken, eventuelt sittende.
 • Innstikkstedet vaskes med Klorhexidin 5 mg/ml.
 • Innstikk gjøres der man får best tilgang til væsken.
 • Til lokalanestesi brukes Xylocain 1 % uten adrenalin.
 • Det settes lokalanestesi i alt vevet inn til pleurahulen, spesielt pleura parietale. 
 • Nålens posisjon følges eventuelt ved hjelp av ultralyd.
 • Deretter lages et lite snitt i huden og et Secalon- eller grisehalekateter føres inn i pleurahulen. Det kobles til treveiskran og tappepose.
 • Væsken kan enten tappes passivt eller aspireres med sprøyten i tappesettet.
 • Når tappingen er avsluttet, fjernes kateteret dersom ikke annet er bestemt.
 • Innstikkstedet plastres.
 • Pleuravæske sendes eventuelt i sterile glass til bakteriologisk undersøkelse og eventuelt kjemisk eller immunologisk undersøkelse.

Komplikasjoner som kan oppstå

 • Pneumothorax
 • Blødning
 • Utsæd av maligne celler eller mikrober i stikkanalen (senkomplikasjon)

Oppfølging

 • Ingen oppfølging ved ukomplisert prosedyre.
 • Ved komplikasjoner - individuell oppfølging i samsvar med komplikasjonsgrad.
 • Eventuelle prøvesvar foreligger etter 2–3 dager.