Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Kjølehettebehandling


Fagansvarlig Gunnar B. Kristensen
Gynekolog dr.med.
Radiumhospitalet
Oslo universitetssykehus HF

Anne Kathrine Aares Tronstad
Onkologisk sykepleier
Radiumhospitalet
Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Nedkjøling av hodebunnen har i lang tid vært en velkjent teknikk for å unngå hårtap. I 1996 ble det i Storbritannia utviklet en maskin for dette formålet. Maskinen har et termostatstyrt kjølesystem med glykol og vann. Væsken sirkulerer i en silikonhette som settes på hodet til pasienten. I dag finnes det cirka 450 ishettemaskiner i bruk, de fleste i Europa. Av disse finnes cirka 60 stykker i Norden, derav 30–35 i Norge. Ved Oslo universitetssykehus får daglig 2–3 pasienter denne behandlingen.

En kjølemaskin senker temperaturen i hodebunnen til cirka 18 ºC ved hjelp av en kjølehette, og har en effekt i å forebygge håravfall ved kjemoterapi med inntil moderat intensitet. Virkningsmekanismen synes dels å være vasokonstriksjon, men kanskje viktigere et temperaturavhengig nedsatt cellulært opptak av cytostatika. God effekt ser vi ved behandling med taxaner.

Effekten av ishette er individuell, men vår erfaring er at de fleste pasienter kan unngå bruk av parykk.

Hvis pasienten skal ha optimal effekt av kjølebehandlingen, må behandlingen skje fra første til siste behandling. Siden ikke alle pasienter får alle cytostatikakurene ved Oslo universitetssykehus, må det før oppstart med kjølebehandlingen klargjøres om pasienten har mulighet for å få ishettebehandlingen ved alle kurene. En del pasienter søker seg til sykehus hvor de kan få ishettebehandling dersom ikke deres eget lokalsykehus har dette tilbudet.

Indikasjoner

I hvilken grad nedkjøling av hodebunnen påvirker temperaturforhold i kraniets margrom, synes ikke tilstrekkelig dokumentert. I litteraturen er det uttrykt bekymring for om slik nedkjøling kan ”spare” mikrometastaser i hodebunnen, men dokumentasjonen for dette er sparsom. Oslo universitetssykehus har kommet til at ved kurativt rettet kjemoterapi for sykdommer der mikrometastaser til hodebunn eller margrom er et aktuelt problem (for eksempel brystkreft, lymfom, leukemi), ikke anbefales nedkjøling av hodebunnen. Dette på grunn av mangel på dokumentasjon om fravær av ”sparing” av mikrometastaser.

Ved palliativt rettet kjemoterapi synes imidlertid metoden akseptabel, likeledes ved kurativ kjemoterapi for sykdommer der hud-, underhud og margmetastaser ikke er en aktuell problemstilling.

For gynekologiske kreftpasienter er det svært sjelden man ser skjelettmetastaser, og derfor er det ingen kontraindikasjoner mot nedkjøling av hodebunnen i forbindelse med kjemoterapi. For mange kvinner betyr hårtap mye for deres eget selvbilde. Vi anbefaler å gi gynekologiske kreftpasienter tilbud om ishettebehandling for å motvirke håravfall under kjemoterapi.

Mål

 • Forebygge håravfall (alopeci) ved kjemoterapi.

 


Utstyr

 • Ishettemaskin
 • Ishette med koblingstykke  
 • Papirhette
 • 5 usterile kompresser 10 x 10 cm
 • Håndkle
 • Stol eller seng til pasienten
 • Teppe og eventuelt varmeflaske

Forberedelser

Forberedelse av ishettemaskinen

Før maskinen slås på

 • Sjekk at pluggen og stikkontakten er koblet til.
 • Sjekk kjølevæskenivået i ”vinduet” på baksiden av apparatet, fyll opp hvis nødvendig.
 • Sjekk at slangene til kjølevæsken ikke er vridd eller ”knekt”.
 • Sjekk at det ikke er synlig lekkasje av kjølevæske.

Når maskinen slås på

 • Trykk POWER ”on” knappen, bryteren skal lyse grønt .
 • Se til at begge slangene til kjølevæsken koples til resirkulasjonsportene .
 • Trykk PUMP ”on” når venstre display viser -4 °C til -5 °C.
 • Hør at motoren går.
 • Temperaturen på kjølevæsken vises med egen måler.
 • Høyre display vil lyse HI og en lydalarm går, trykk ”MUTE”-knappen på kontrollpanelet – ved bruk av kun én arm kobles ledig arm til maskinen.

Etter 15 minutter

 • Displayet skal vise en langsomt synkende temperatur.
 • Når venstre display viser -4 °C til -5 °C, og høyre display viser lavere enn 5 °C, er systemet klart til bruk – dette kan ta mellom 1 til 1 ½ time etter at PUMP ”on” er trykket inn, avhengig av temperaturen i rommet.

Forberedelse av pasient

Velg riktig størrelse på ishetten (small, medium, large).

 

Anbefalte kjøletider på noen vanlige kurer
  Før kur  Etter kur
FEC/EC 30 minutter 1–1 ½ time
Paklitaxel ukentlig 90 mg/m2 30 minutter 1 time
Paklitaxel hver 3. uke 175 mg/m2 30–45 minutter 1 ½ time

 

 


Gjennomføring

 • Pasienten setter seg i en stol eller legger seg i en seng 45 minutter før cytostatikainfusjonen starter .
 • Fest remmen på ishetten under haken – dette kan pasienten gjøre selv slik at det blir behagelig stramt.
 • Påse at ishetten sitter tett til hodebunnen, spesielt vær oppmerksom på øvre del av hodet.
 • Stram remmene på hetten – dette er helt avgjørende for å få maksimal effekt.
 • Legg 2 kompresser mellom haken og hakeremmen.
 • Beskytt ørene og pannen med kompresser hvis pasienten opplever at ørene/pannen blir for kald – et håndkle legges i nakken.
 • Slå av pumpen på maskinen og koble på ishetten .
 • Slå på pumpen igjen – sjekk at kjølevæsken sirkulerer og at ishetten blir kald.
 • Sørg for at pasienten har det så komfortabelt som mulig.
 • Pasienten synes som oftest ishetten er veldig kald de første 10–15 minuttene, så venner de aller fleste seg til temperaturen.
 • Pasienten sitter/ligger med ishetten 30–45 minutter før cytostatikainfusjonen starter, avhengig av type cytostatika.
 • Cytostatikainfusjonen kobles til pasienten.
 • Pasienten sitter med ishetten på under hele infusjonen. Skal pasienten på toalettet, slås pumpen av og ishetten frakobles – pasienten må gå på toalettet med ishetten på.
 • Pasienten sitter med ishetten 1–2 timer etter fullført infusjon avhengig av type cytostatika.
 • Når behandlingen er ferdig slås pumpen av.
 • Ta av ishetten, kompressene og papirhetten.
 • Maskinen slås av, og ishetten kobles fra maskinen.
 • Ishetten vaskes i lunkent såpevann og tørkes godt.

Oppfølging

Anbefalt hårpleie for et optimalt resultat  

Visse cytostatika og doseringer forårsaker håravfall etter avsluttet behandling. Tap av håret er for de fleste en svært følelsesmessig bivirkning, selv om parykk er tilgjengelig.

Ishettebehandling kan bidra til enten å forhindre helt eller redusere hårtapet slik at det ikke vil være behov for parykk.

Erfaringene med ishettebehandling viser at 70–90 % av pasientene ikke har hatt behov for parykk, forutsatt at anbefalte kjøletider, både før og etter infusjon, har blitt fulgt (se forberedelse).

Resultatet påvirkes av følgende anbefalinger

 • Benytt ph-nøytral shampo og balsam
 • Vask ikke håret mindre enn 24 timer før behandling
 • Begrens antall hårvask og benytt alltid balsam
 • Vask håret i så kjølig vann som mulig med myke fingerbevegelser
 • Lå håret tørke naturlig uten å gni med håndkleet og bruk ikke hårtørrer/hårføhner
 • Sov gjerne på satinliknende, mykt putevar
 • Benytt gjerne bredtannet kam i stedet for børste
 • La håret helst henge fritt i nakken uten å sette det opp
 • Benytt ikke hårspray eller liknende produkter
 • Hvis håret skal farges, må miljøvennlige produkter benyttes
 • Vis denne informasjonen ved besøk hos frisør
 • Følg disse anbefalinger i 6–8 uker etter siste behandling  

For et vellykket resultat benytt ikke hardhendte metoder som kan slite på håret.

Skulle håret tross dette løsne, så kan fortsatt kjøling ytterligere påskynde etterveksten.


Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020