Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Selvekspanderende stent i øvre GI-traktus


Fagansvarlig Trond Warloe
Kirurg
Radiumhospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Selvekspanderende stent nedlegges når det er vanskelige passasjeforhold i øvre GI traktus, og er et viktig behandlingstilbud spesielt for pasienter med inoperabel øsofagustumor. Det er viktig at palliativ kirurgi unngås, slik at pasientene tilbringer minst mulig tid på sykehus.

Stentnedleggelse gjøres i forbindelse med skopi. Stentene er laget som et gitter som utvider seg når det skyves ut av sin hylse. Under gjennomlysning føres stenten ned på en guidevaier. På grunn av spenningen i metalltrådene presser den en større åpning gjennom svulstområdet. Stenten er vanligvis dekket av en plastmembran for å hindre at svulstvevet vokser inn i åpningene i metallgitteret.

Indikasjoner

 • Stenose – mange pasienter med kreft i spiserør eller magesekk har stenose som viktigste symptom, og får derfor ikke i seg næring per os. Endoskopisk nedleggelse av selvekspanderende stent kan gjøre de fleste i stand til å få i seg næring per oralt.
 • Fistel – øsofago-trakeal fistel kan eventuelt behandles med dekket stent både i øsofagus og i trakea. Fistel fra øsofagus til pleura kan eventuelt dekkes med en stent i øsofagus. Vanligvis vil det være behov for ekstern drenasje på utsiden av øsofagus for å oppnå tilheling.

Mål

 • Pasienten får i seg næring per os
 • Palliasjon

 


Utstyr

 • Gastroskop med tilhørende utstyr
 • Stentutstyr med guidevaier og blykuler

Forberedelser

Nedleggelse av stent gjøres på inneliggende og dagkirurgiske pasienter.

Pasienten må:

 • gi beskjed dersom han/hun har en kjent klaffefeil i hjertet. I så tilfelle vurderes endokardittprofylakse.
 • gi beskjed dersom han/hun behandles med insulin.
 • gi beskjed dersom hun/han behandles med blodfortynnende eller giktmedisin. Dette bør ikke tas siste 5 dager før undersøkelsen.
 • ta røntgen thorax og EKG hvis han/hun > 60 år og/eller har hjerte-karsykdommer

Før stentnedleggelse:

 • Faste siste 6 timer før operasjon.

Dagen for stentnedleggelse:

 • Det gis premedikasjon.
 • Pasienten leires på rygg på undersøkelsesbordet.
 • Eventuelle løse tannproteser tas ut.
 • Pasienten får sprayet lokalbedøvelse i svelget. Denne virker rimelig umiddelbart. 
 • Det gis sedasjon i tillegg.

Gjennomføring

 • Skopet føres via munnhulen ned i spiserøret.
 • Tumorområde lokaliseres.
 • Øvre og nedre del av tumor markeres med blykuler på huden ved hjelp av gjennomlysning.
 • Guidevaieren føres ned og skopet trekkes ut.
 • En innføringshylse med den selvekspanderende stenten føres ned over guidevaieren, og plasseres i forhold til blykulene (fortsatt ved hjelp av gjennomlysning).
 • Stenten utløses og innføringshylsen trekkes ut.
 • Det gjennomlyses og skoperes på nytt for å kontrollere at stenten ligger riktig.

Prosedyren tar vanligvis cirka 30 minutter.


Oppfølging

Stenten bruker 2–3 dager for å utvide seg til optimal størrelse. I denne perioden har pasienten vanligvis økende smerter.

Pasienten overflyttes til post umiddelbart etter inngrepet så fremt det ikke oppstår komplikasjoner. Normal liggetid er 1–3 dager.

Pasienten observeres med tanke på:

 • smerte – adekvat smertelindring tilstrebes.
 • respirasjon – alvorlige pustebesvær kan være et tegn på perforasjon fra spiserør. 
 • kreptipasjon (når luft lekker ut til omkringliggende vev) –  dette er et tegn på subcutant emfysem og kan oppstå som komplikasjon ved perforasjon av spiserør.
 • temperaturstigning – dette kan indikere perforasjon av spiserør.

Det gjøres ofte røntgenkontroll av stent og for å kontrollere at kontrastvæsken passerer stenten 1. dag etter stentnedleggelsen.

Det kan tas røntgen av stenten før pasienten begynner å spise. Ofte kan pasienten spise/drikke frem til røntgenbildet er tatt.

Komplikasjoner ved selvekspanderende stent

Dislokasjon av stenten er sjelden, men likevel den vanligste komplikasjonen.

I enkelte tilfeller vokser tumor over øvre eller nedre kant. Dette krever at det legges en ny stent delvis inni den gamle.

Stenter som legges gjennom cardia vil gi åpning fra ventrikkelen til øsofagus med fare for regurgitasjon av ventrikkelinnholdet, eventuelt med aspirasjon og pneumoni. Det finnes stenter med antirefluksmekanisme.

Abcess kan utvikles på utsiden av øsofagus dersom en stent lukker en fistelgang fra innside uten at det samtidig er drenert fra utsiden.


Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020