oncolex logo
Utskriftsdato (29.10.2020)

Transuretral reseksjon av prostata (TUR-P) ved kreft


Fagansvarlig Bjørn Brennhovd
Urolog
Radiumhospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Transurethral reseksjon av prostata (TUR-P) utføres som palliativ behandling ved prostatakreft:

 • når tumor hindrer avløpet fra blæren
 • blødning på grunn av tumorgjennombrudd til uretra/blærehals 

Indikasjoner

 • Obstruktive plager
 • Urinretensjon
 • Blødning 

Mål

 • Palliasjon

 


Utstyr

 • Resektoskop
 • Xylocain-gel®
 • Ellik® evakuator 
 • 3-løpskateter
 • NaCl til skylling

 


Forberedelser

 • Urin til bakteriell undersøkelse

Ved eventuell urinveisinfeksjon skal pasienten antibiotikabehandles pre-, per- og postoperativt.


Gjennomføring

Inngrepet gjøres i spinalanestesi eller generell anestesi. Pasienten ligger i benholdere.

 • Vask perineum og genitalia eksterna med klorhexidin.
 • Dekning med mulighet for rektal eksplorasjon peroperativt
 • Sett Xylocain-gel® i urethra.
 • Før resektoskopet visuelt guidet inn i urinblæren.
 • Inspiser blæren for patologiske funn.
 • Inspiser størrelsen på prostata og eventuelt tumorgjennombrudd.
 • Inspiser urethra pars prostata helt ned til kolikkel.
 • Reseser vev i urethra pars prostata. Reseser vev tilstrekkelig for en god kanal ned til kolikkel. OBS: Ved tumorinfiltrasjon mot sfinkterapparatet kan overdreven reseksjon føre til inkontinens.
 • Under reseksjonen blir vevsbitene lagret inne i blæren. Sårflaten vil alltid blø. Det er derfor helt nødvendig å ha skylling i det området man arbeider for å beholde godt overblikk. All skyllevæske samles i urinblæren. Når blæren er full må man trekke reseksjonsinstrumentet ut av resektoskopet for å slippe skyllevæske med blod ut. Alternativt kan man benytte et suprapubisk kateter for å drenere skyllevæske under hele inngrepet.
 • Kontinuerlig hemostase under inngrepet
 • Tøm blæren for resesert vev ved hjelp av evakuator. Gjenværende vevsbiter kan skape komplikasjoner for pasienten.
 • Kontroller hemostase.
 • Legg inn 3-veiskateter for kontinuerlig skylling.

Oppfølging

Gjennomskylling med 3-veiskateter i cirka 1 døgn, avhengig av blødning. Er det ikke pågående blødning fjernes kateteret etter 1 døgn. Hvis pasienten har spontan vannlating og residualurin < 50 ml kan pasienten skrives ut. Hvis pasienten hadde urinveisinfeksjon da inngrepet ble gjennomført skal han antibiotikabehandles i cirka 1 uke etter resistensundersøkelser.

Komplikasjoner

 • Per- og postoperative blødninger (vanlig på grunn av tumors kar-rikdom). Hvis koagulert blod samles i blæren må det gjøres evakuering
 • Infeksjoner
 • Inkontinens (sjelden, men kan forekomme ved tumorinfiltrasjon ned i sfinkterområdet)