oncolex logo
Utskriftsdato (2.12.2020)

Lymfeknutedisseksjon ved intermediær- og høyrisikokreft


Fagansvarlig Bjørn Brennhovd
Urolog
Radiumhospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Det er studier som tyder på at et utvidet lymfeknutetoilette som innbefatter området omkring iliaca externa og iliaca interna i tillegg til det tradisjonelle obturatorområdet kan være terapeutisk hos utvalgte pasienter med få lymfeknutemetastaser. Det er korrelasjon mellom antall fjernede lymfeknuter og tid til progresjon og enkelte pasienter har ikke PSA residiv etter 10 år uten adjuvant terapi. Et utvidet lymfeknutedisseksjon gir økt morbiditet med lymfocele og lymfødem og må veies opp mot mulig gevinst.

På OUS gjøres rutinemessig robotassistert laparaskopisk lymfeknutedisseksjon i samme seanse som prostatektomi. Sjelden gjøres lymfeknutedisseksjon som eget inngrep.

Indikasjon

 • Staging ved intermediær- og høyrisikokreft

Mål

 • Diagnostisere mikroskopisk tumorspredning
 • Mulig kurativ effekt ved også radikal prostatektomi 

Forberedelser

 • Klyx
 • Tromboseprofylakse
 • Antibiotikaprofylakse
 • Foleykateter

Gjennomføring

Ved åpen kirurgi anvendes lavt midtlinjesnitt fra symfysen opp mot umbilicus. Man holder seg ekstraperitonealt under hele inngrepet.

 • Ved laparoskopi gjennomføres inngrepet transperitonealt.
 • Fjerner fett og lymfeknuter i et felt som begrenses av ureterkrysning over arteria iliaca comunis, lateralt arteria iliaca eksterna og medialt arteria iliaca interna
 • Identifiser nervus obturatorius og arteria obturatoria
 • Fridisseker fettpaketet fra nerven og venen
 • Liger distale lymfebaner
 • Kontroller hemostase

Hvis stagingen gjennomføres for å vurdere kurativ strålebehandling legges glandlene på formalin.


Oppfølging

Observasjoner

 • Blødninger
 • Anastomosesvikt
 • Urinveisinfeksjon
 • Blodpropp/lungeemboli

Pasienten skal ha foleykateteret. Han læres opp i kateterstell og bruk av leggpose før hjemreise. Pasienten informeres også om ereksjons- og kontinenstrening. Etter lymfeknutedisseksjon ved robotassistert radikal prostatektomi skrives pasienten vanligvis ut etter 2. postoperative dag.

Foleykateter fjernes poliklinisk 10 dager postoperativt og det tas urin til bakteriell undersøkelse.

Deretter poliklinisk kontroll hos urolog cirka 6 uker etter operasjonen.

Svar fra patolog kan ta 2 til 3 uker. Diagnostikken er meget ressurskrevende for et patologlaboratorium. SE VIDEO 

Senvirkninger

 • Inkontinens
 • Impotens