Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Bilateral orkiektomi (kastrasjon ved prostatakreft)


Fagansvarlig Bjørn Brennhovd
Urolog
Radiumhospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Prostataceller, både normale og maligne, er avhengige av testosteronstimulering for å vokse og dele seg. Dette utnytter man i den palliative behandlingen av prostatakreft. Ved metastatisk sykdom tilstreber man å stanse produksjonen av testosteron. 95 % av testosteronet produseres i testiklene.

Å stanse produksjonen av testosteron i testiklene gjøres som oftest kjemisk med sprøyte hver 3. måned livslangt. Eller det kan gjøres kirurgisk kastrasjon hvor begge testiklene fjernes operativt.

Inngrepet kan gjøres inguinalt eller scrotalt.

Indikasjoner

  • Lokalavansert prostatakreft (T3/T4)
  • Metastatisk prostatakreft (N1/M1)

Mål

  • Palliasjon
  • Redusere symptomer fra sykdommen og hindre alvorlige komplikasjoner som for eksempel ryggmargskomplikasjoner

 


Utstyr

  • Brikke

Forberedelse

  • Barber pubis og scrotum

Gjennomføring

Inngrepet utføres med lokalanestasi, spinalanestesi eller generell anestesi.

Scrotal bilateral orkiektomi

  • Incider scrotum langs mediale rafe.
  • Løft en testikkel ut av scrotum.
  • Liger og omstikk funikkel.
  • Liger og omstikk vas testicularis separat
  • Gjenta på den andre testikkel.
  • Kontroller hemostase.
  • Plasser eventuelle testikkelproteser i scrotum.
  • Lukk incisjon.

Inguinal bilateral orkiektomi

  • Tverrincisjon over ytre lyskeåpning.
  • Løft testikkelen ut av scrotum.
  • Isoler funikkel 
  • Liger og kutt funikkel.
  • Liger og omstikk vas testicularis separat 
  • Gjenta på den andre siden.
  • Kontroller hemostase.
  • Plasser eventuelle testikkelproteser i scrotum.
  • Lukk incisjon.

Oppfølging

Komplikasjoner

  • Postoperativ blødning og hematom med påfølgende infeksjon.

Følger av kastrasjon

  • Tap av libido med derav følgende ereksjonssvikt
  • Hetetokter
  • Fatigue
  • Osteoporose
  • Muskelatrofi  

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2019