Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Penisreseksjon


Fagansvarlig Bjørn Brennhovd
Urolog
Radiumhospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Ved lokalisert peniskreft bør man tilstrebe organbevarende behandling, særlig på yngre seksuelt aktive menn. Men ingen behandling skal velges som går på akkord med høyest dokumentert kurasjonsrate.

Peniskreft er en multifokal sykdom i epitelet på glans og indre blad av preputiet . Ved organbevarende kirurgi hvor deler av glans med epitel bevares, må pasienten få nitid oppfølging over mange år. Hvis dette ikke er mulig anbefales partiell amputasjon med fjerning av hele glans.  

Indikasjoner

 • Plateepitelkreft på penis, PeIN - T1
 • T2 egnet for reseksjon og pasienten er egnet og motivert for hyppige kontroller etter behandling

Mål

 • Kurativ organbevarende behandling av peniskreft

Utstyr

 • Klorhexidin 5mg/ml
 • Dekke
 • Lokalbedøvelse
 • Steril gummistrikk (stasestrikk)
 • Knivblad
 • Reabsorberbar sutur (Medikson 4.0 skjæretråd)
 • Steril vaselinkompress
 • Glass med formalin

Forberedelser

 • Pasienten informeres om inngrepet og oppfølgingsrutiner
 • Dybdebiopsier av tumor skal være utført og patologisvar skal foreligge
 • For eventuell epitelhudtransplantasjon klargjøres donorsted
 • Antibiotikaprofylakse (anaerob og aerobe bakterier)

Gjennomføring

Små tumorer ekstirperes i lokalanestesi, større i ledningsanestesi, eventuelt i narkose/spinalbedøvelse.

 • Sett lokalanestesi som penisblokade. Anestesien settes i penisroten.
  • Finn kanten av os pubis
  • Sett injeksjonen dypt i nervus pudendus og nervus dorsalis penisgren. Injiser langsomt.
  • La anestesien virke i 10 minutter
  • Sett lokalanestesi rundt og under tumoren. La det virke 2 minutter.
  • Test om anestesien virker med for eksempel en spiss pinsett
 • Komprimer glans/distale penis og sett på blodtomhets strikk/tang
 • Merk reseksjonskanter (frie render til sidene og dypet)
 • Reseser med god margin rundt tumor
 • Inspiser preparatet for makroskopiske render
 • Orienter resektatet og merk det med suturer mot meatus og dorsalt
 • Legg preparatet i glass med formalin
 • Vurder om det er nødvendig å reparere defekten på glans med transplantat
 • Slipp på blodstrøm og gjør hemostase med diatermi, eventuelt små omstikkinger
 • Sutur av defekt, eventuelt transplanter epitel fra preputiet/munnepitel/hud
 • Legg på vaselinkompress
 • Trekk eventuelt preputium frem
 • Legg inn et tynt kateter (Ch 10-14)
 • Lett komprimerende bamdasje   

 


Oppfølging

 • Observere for hematom (må eventuelt åpnes)
 • Kateteret fjernes dagen etter operasjonen
 • Informer pasienten om histologisvaret
 • Suturene oppløses innen 3–5 uker

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020