Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Splenektomi


Fagansvarlig Stein G. Larsen
Spesialist i gastroenterologisk kirurgi dr.med.
Radiumhospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Splenektomi ble tidligere utført for å avklare affeksjon av milten hos pasienter med lymfom. Nyere bildediagnostikk, spesielt bruk av ultralydundersøkelse, gjør at denne prosedyren i dag er unødvendig. I stedet gis cytostatika. Ved miltaffeksjon ved behandlingsstart vil man allikevel i en del tilfeller vurdere splenektomi etter avsluttet medikamentell behandling. Dette gjøres for å avklare om det fortsatt foreligger restsykdom. Samtidig er inngrepet et godt alternativ til lokal strålebehandling.

Ved splenisk marginalsone B-celle lymfom vil splenektomi oftest være indisert som det første behandlingsvalg.

Splenektomi kan også i visse tilfeller utføres for å lindre symptomer som splenomegali og hypersplenisme.

Indikasjoner

 • Splenisk marginalsone B-celle lymfom
 • Annen primær splenisk lymfom
 • Annen lymfom med miltaffeksjon

Mål

 • Avklare restsykdom
 • Kurasjon
 • Palliasjon

Utstyr

Brikke for laparoskopi eller laparotomi.


Forberedelser

 • Inngrepet utføres i narkose.
 • Det gis antibiotika- og tromboseprofylakse.

Gjennomføring

Milten kan fjernes laparoskopisk eller med transabdominal åpen kirurgi.

 • Ligamentum phrenicocolicum løses ut slik at man kan komme til milten bakfra.
 • Milten mobiliseres posteriort ved å løse ut ligamentum phrenicolienale. 
 • Tilheftingen til ventrikkelen løsnes ved å kutte og ligere ligamentum gastrolienale, med arteriae og venae gastricae breves.
 • Hilus identifiseres. Arteria og vena lienalis kuttes og ligeres nær milten for å unngå skade på pankreas.
 • Hemostase kontrolleres.
 • Det legges eventuelt inn et dren.

Oppfølging

Her må det skrives noe om utskriving og kontroller.

Komplikasjoner

 • Infeksjon
 • Sepsis
 • Blødning
 • Trombose

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020