oncolex logo
Utskriftsdato (25.2.2021)

Radiofrekvensablasjon av leversvulster


Fagansvarlig Knut Brabrand
Radiolog
Rikshospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Ved radiofrekvensablasjon ødelegges tumor ved hjelp av radiofrekvensenergi. Høyfrekvent vekselstrøm (400 000–1 250 000 Hz) føres i tumoren via en nålelektrode enten ved perkutan, laparoskopisk eller åpen tilgang, under ultralydveiledning.

Nålen består av en ytre del og en indre bevegelig del. Når man skyver den indre delen fram, kommer flere ekspanderende spiler fram og bretter seg ut omtrent som en "paraply". Nålen er isolert, bortsett fra den nederste centimeter og de ekspanderende spilene. En ledning kobles på nålen og forbindes med en generator som lager høyfrekvent vekselstrøm. Denne strømmen går frem og tilbake mellom nålen og 4 plateformede elektroder som er festet på begge lårene til pasienten. Når generatoren skrus på, oppstår det ionisk agitasjon i vevet, som et resultat av ionenes forsøk på å følge retningsforandringene forårsaket av vekselstrømmen. Friksjonsvarme oppstår ved nålen og fører til nekrose av cellevevet. 

En regner med at det foreligger nekrose i alt levervev som varmes opp til over 50–55 ºC i 5–10 minutter.

Radiofrekvensablasjon skiller seg fra andre typer vevsablasjon ved at det er vevet rundt nålen, og ikke selve nålen, som blir oppvarmet.

Radiofrekvensablasjon kan benyttes som et supplement til leverreseksjon, eller som eneste behandling.

Indikasjoner

 • Leversvulster som er mindre enn 4 cm i diameter.
 • Pasienter som enten har for dårlig leverfunksjon eller for dårlig allmenntilstand.
 • Pasienter med levermetastaser fra kolorektalkreft eller nevroendokrine tumorer hvor metastasene er begrenset i størrelse og antall.

Mål

 • Kurasjon
 • Palliasjon

Utstyr

 • Radiofrekvens generator
 • Elektrodenåler
 • Elektroder til pasient

Forberedelser

 • Pasienten ligger på ryggen eller på siden.
 • Prosedyren gjennomføres i narkose.

Gjennomføring

Radiofrekvensablasjon gjennomføres, under ultralydveiledning, enten ved perkutan, laparoskopisk eller åpen tilgang.

 • 2 elektroder festes på hvert lår og kobles til en vekselsstrømgenerator.
 • En liten aktiv nålelektrode plasseres i tumor.
 • Nålelektroden kobles til en vekselsstrømsgenerator og etablerer en strømkrets gjennom pasienten.
 • Vekselstrøm fører til friksjonsoppvarming av vevet nær den aktive elektroden.
 • Levervevet varmes opp i 5–10 minutter to ganger. Svulsten og en liten brem normalt vev ødelegges.
 • Man gir ultralydkontrast for å se om den nekrosen man har laget har tilstrekkelig størrelse i forhold til den opprinnelige tumor. 

Oppfølging

 • Det er vanlig med feber av noen dagers varighet på grunn av nedbrytingstoffene etter vevsødeleggelse. Dersom feberen oppstår/stiger etter 3. postoperative dag, kan det skyldes abcessdannelse (sjelden).
 • Det gjøres CT-undersøkelse dagen etter.

Kontroll

Pasienten kommer til kontroll en måned etter inngrepet. Videre følges pasienten opp hver 3. måned i 2 år, deretter en gang årlig.