oncolex logo
Utskriftsdato (28.7.2021)

Partiell-/hemiglossektomi


Fagansvarlig Per Aspelien
Spesialist øre-nese-halssykdommer
Rikshospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Dersom tumor sitter i tungen kan det bli aktuelt å gjøre en reseksjon. Avhengig av størrelsen på tumor gjøres en partiell reseksjon eller en hemiglossektomi. Det vil si at man resecerer deler av eller halve tungen.

Får man ikke dekket mandibelen med primærsutur av slimhinnen, brukes nasolabiallapp til dekking. Det vil si at over- og underhud prepareres fri av underliggende ansiktsmuskulatur (1). Man lager et gjennomgående hull i kinnet til munnhulen, og trekker hudlappen igjennom og syr denne til slimhinnekantene .

Indikasjon

 • Kreft i tunge

Mål

 • Reseksjon med kurativ siktemål

 

1. Referanse: Rökenes HK, Bretteville G, Lövdal O, Boysen M. The nasolabial skinflap in intraoral reconstruction. ORL J Otorhinolaryngol Realt Spec 1991; 53 (6): 346-8


Utstyr

 • Stor grunnbrikke (nr. 9)
 • Bøyd Koloradoskjærer
 • Hake
 • Munnkloss

Forberedelser

 • Inngrepet gjøres i narkose.
 • Pasienten legges i ryggleie.

 


Gjennomføring

 • Det tegnes med diaterminål med cirka 1 cm margin rundt tumor.  
 • Xylocain®  med adrenalin settes. 
 • Aktuelle del av tunge reseceres, eventuelt også noe av munngulvet.
 • Reseksjonskanten undersøkes for gjenværende tumorvev. 
 • Ved suspekte forandringer tas frysesnitt.
 • Dersom mandibelen er blottet, dekkes den godt. Eventuelt ved bruk av nasolabiallapp. 
 • Vanligvis ligger såret åpent for granulering. Eventuelt kan det lukkes med god avstand mellom suturene.
 • Det forsøkes å bevare n. lingualis og n. hypoglossus.
 • Større arterier underbindes.
 • Preparatet orienteres til histologisk undersøkelse.

 

 

 


Oppfølging

Sonde legges ned ved behov.

Ved nasolabiallapp har pasienten ernæringsonde i noen uker, til lappen har grodd til slimhinnekanten og ben. Lappen kuperes etter cirka 3 uker.

Pasienten kontrolleres hos operatør etter noen uker.