oncolex logo
Utskriftsdato (20.10.2020)

Parotidektomi


Fagansvarlig Vera Mahler
Spesialist i øre-nese-halssykdommer
Rikshospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Den vanligste svulsten er pleomorft adenom, som i utgangspunktet er godartet, men hvor cirka 4% blir maligne over tid.

Tumorer i parotis kan i noen tilfeller være vanskelig å klassifisere. Det er ikke alltid man vet på forhånd hvorvidt tumor er malign eller benign. I de tilfeller hvor en antatt benign tumor viser seg å være malign, vil man i tillegg gjøre et halsglandeldisseksjon av aktuelle lymfeknuter.

Maligne tumorer vanskeliggjør inngrepet ved at tumor kan ha vokst inn i omkringliggende vev. Det er da større risiko for å skade den 7. hjernenerve som går tvers igjennom kjertelen.

Skade på 7. hjernenerve gir pareser i ansiktet. I noen tilfeller kan den skadede nerven fjernes og erstattes med en nervebit fra en annen lokalisasjon, hvor det gir mindre utslag.

Svulster i parotis har ofte mikroskopisk uskarpe avgrensninger. Derfor tas hele overflatiske del av kjertelen med i preparatet.

Indikasjon

 • Tumor i parotis

Mål

 • Reseksjon av tumor med margin.

Utstyr

 • Stor grunnbrikke
 • NIM eller enkel nervestimulator

Forberedelser

 • Inngrepet gjøres i narkose.
 • Pasienten legges i ryggleie med sidedreid hode.

Gjennomføring

 • Snittføring tegnes inn.
 • Xylocain® med adrenalinin settes.
 • Det legges et s-formet parotissnitt.
 • Hudlapp legges fram.
 • Det dissekeres ned langs øregangsbrusk, ned til processus mastiodeus og ned langs fremkant av musculus sternocleidomastoideus til bakre buk av musculus digastricus.
 • Finner hovedstammen av nervus facialis. Grener av denne følges perifert med fortløpende fridisseksjon av tumor.
 • Resektatet løftes ut.
 • Underveis stimuleres facialisnervene med nervestimulator og elektroder registrer muskelsvar i ansiktet. Slik sikrer man at man ikke kutter nervetråder.
 • Vakuumdren legges inn.
 • Hud og underhud adapteres i ett lag hver med avbrutte eller fortløpende suturer.

 


Oppfølging

 • Observer facialisfunksjonen. Nerven kan være "trøtt" etter for mye stimulering og traksjon.
 • Suturene fjernes etter 10 dager.
 • Svar fra patolog foreligger etter cirka en uke.