Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Midfacial degloving


Fagansvarlig Olav-Øystein Nerheim
Spesialist i øre-nese-hals-sykdommer
Rikshospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Midfacial degloving gir vid tilgang til overkjevens skjelett.  Man legger et snitt i slimhinnen sublabialt og dissikerer hud/underhud og periost fra overkjevens overflate. Ved hjelp av et snitt i slimhinnen på neseseptum ,samt gulv og lateralsiden av nesen, kan bløtdelene over neseskjelettet løsnes sammen med bløtdelene over overkjeven. Denne tilgangen er et alternativ til en lateral rhinotomi.

Indikasjoner

Tumor ved følgende lokalisasjoner

 • Sinus maxillaris
 • Sinus sphenoidalis
 • Ethmoidal og/eller neseskillevegg

Mål

 • Reseksjon av tumor

Utstyr

 • Septum- ethmoidebrikke
 • Maxille brikke
 • Hall bor + sag
 • Fissurbor + rosenbor

Forberedelser

 • Inngrepet gjøres i narkose
 • Pasienten legges i ryggleie
 • Antibiotikaprofylakse
 • Eventuelt steroideregime

Gjennomføring

 • Nesekavitetene avsvelles med Adrenalin/Tetrakain tamponger.
 • Tumor skoperes.
 • Xylocain/Adrenalin settes  i det aktuelle området.
 • Det legges et snitt 1 cm anteriort for tumor i karaniokaudal retning på bruskseptum.
 • Det skjæres helt ned til nesegulvet.
 • En insisjon legges langs hele tannrekken.
 • Man løsner periostalt og identifiserer nervus infraorbitalis bilateralt opp til aperturen.
 • Det skjæres igjennom nesegulvet og septum løsnes mot premaxillen.
 • Midtre del av ansiktet løftes opp, og man får god tilgang til nesekavitetene.
 • Det klippes kaudalt for tumor på neseseptum.
 • Septum fjernes kranialt med makroskopisk fri rand.
 • Preparatet tas ut og merkes til histologi.
 • Mucosa inspiseres.
 • Det tas frysesnitt av mucosa og gjenværende kraniale del av septum.
 • To tamponger legges inn, inntrukket med Terra-Cortil på den aktuelle side. På andre siden legges en mindre Terra-Cortil tampong.
 • Neseseptum sutureres mot spina.
 • Omslagsfolden lukkes.

Oppfølging

 • Terra-Cortil tamponger fjernes etter 2 dager.
 • Det skyller med saltvannsoppløsning.

Kontroll etter cirka en uke hos operatør.


Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020