Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Mandibulektomi med fibulagraft


Fagansvarlig Olav Jetlund
Hode-halskirurg
Rikshospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Hos pasienter hvor tumor har vokst inn i underkjeven kan deler av denne måtte fjernes. I slike tilfeller kan det være aktuelt å rekonstruere med vaskualisert ben. Fibula er godt egnet til dette. Hoftekam er et alternativ som brukes ved andre sentra. Stråleskadet underkjeve (osteoradionekrose) kan også være grunnlag for denne type kirurgi.

Indikasjoner

 • Primærtumor har vokst inn i mandibel.
 • Primærtumor oppstått i mandibel.
 • Osteoradionekrose

Pasientens almentilstand, karstatus, alder og andre sykdommer kan fort kontraindisere en slik rekonstrusjonsprosedyre.

Mål

 • Tumorfri uten for mye sekvele med hensyn til spising, drikking, tale og utseende.

Utstyr

 • Generell kirurgibrikke
 • Utstyr for
  • ortopedi
  • osteosyntese
 • Mikroinstrumenter

 

 


Forberedelser

 • Antibiotikaprofylakse
 • Steroider (Decadron®, Fortecortin®)
 • Inngrepet gjøres i narkose i ryggleie.
 • To operasjonsfelt forberedes.

 


Gjennomføring

Hals/kjeve

Omfanget av reseksjonen vil avgjøres av sykdommen. Av og til må halve underkjeven fjernes. Det gjøres alltid en halsdisseksjon på samme side, hvor også donorkar letes opp.

 • Leppen spaltes i midtlinjen og huden legges til side.
 • Bittet fikseres intramaxillært.
 • Huden i kinnet fridissekeres.
 • Reseksjonen vil være avhengig av tumorens omfang. Bløtdeler receseres deretter og mandibel receseres med så gode reseksjonsrender som mulig.
 • Frysesnitt fra blant annet benmarg.

Legg

 • Blodtomhet
 • Snittet tegnes opp lateralt på fibula.
 • Fridissikerer fibula med kartilføsel og eventuelt overliggende hud som skal brukes til dekning i munnen. Lengden på fibulagraftet er avhenging av defekten i mandibelen som skal erstattes.

Rekonstruksjon  

Kjevekirurg

 • Det frie transplantatet fra fibula tilpasses mandibel.
 • Preparatet festes med plater på hver side.

Håndkirurger

 • Mikrovaskulær anastomose gjøres til kar på halsen, som ofte er arteria facialis eller arteria thyroidea superior.
 • På venesiden brukes vena facialis eller andre grener.

ØNH-kirurger

 • Bløtdelene over graftet lukkes enten primært med slimhinne, eller dekkes med fullhud fra graftet, eventuelt med delhud på muskel/bløtdeler.
 • Såret lukkes.

Oppfølging

 • Monitorering av graft, eventuelt med laserprobe (doppler av kar).
 • Steroider
 • Tromboseprofylakse
 • Antibiotikaprofylakse  
 • Foten bør holdes høyt et par dager.
 • Pasienten kan drikke vann fra første postoperative dag og pasienten kan etter hvert få flytende. Ikke tygge
 • Rehabilitering av tannstatus er en vesentlig del av behandlingen. Eventuelt implantater etter cirka et år etter hyperbaroksygenbehandling i Bergen .

Hyppige kontroller første år hos ØNH-lege og kjevekirurg.

Pasienten følges opp i 3 år.

 

 

 

 


Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020