Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Mandibelreseksjon


Fagansvarlig Per Aspelien
Spesialist øre-nese-halssykdommer

Rikshospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Dersom tumor vokser nært inntil underkjeven med fare for innvekst, kan det være nødvendig å fjerne deler av mandibelen. Det er svært viktig at aktuelle deler av underkjeven er godt dekket med vev etter inngrepet, på grunn av fare for å utvikle osteoradionekrose etter eventuell strålebehandling.

Får man ikke dekket mandibelen med primærsutur av slimhinnen brukes ofte en nasolabiallapp til dekking. Det vil si at over- og underhud prepareres fri fra underliggende ansiktsmuskulatur (1). Man lager et gjennomgående hull i kinnet til munnhulen, trekker hudlappen gjennom og syr denne til slimhinnekantene . Det kan også brukes en fri lapp fra foreksempel underarmen.

Indikasjon

 • Primær tumor som ligger nær mandibel

Mål

 • Reseksjon av tumor

 

1. Refereranse: Rökenes HK, Bretteville G, Lövdal O, Boysen M. The nasolabial skinflap in intraoral reconstruction. ORL J Otorhinolaryngol Realt Spec 1991; 53 (6): 346-8


Utstyr

SSO-Brikke (tann/kjeve)

Forberedelser

 • Inngrepet gjøres i narkose.
 • Pasienten legges i ryggleie.
 • Operasjonsfeltet barberes om nødvendig.

Gjennomføring

 • Xylocain® med adrenalin settes.
 • Dårlig sanerte tenner ekstraheres.

På grunn av risiko for osteoradionekrose, skal man unngå å trekke tenner hos pasienter som har gjennomgått strålebehandling. Derfor ekstraheres dårlig sanerte tenner i forkant. Ofte gjøres det i sammenheng med kirurgiske inngrep.

 • Det skjæres skarpt gjennom slimhinnen mot processus alvolaris.
 • Fremre del av øvre mandibel fjernes med oscillerende sag på nivå under tannrøttene.
 • Tumor reseceres med 1 cm makroskopisk radikalitet.
 • Preparatet løsnes "en bloc" og merkes med knappenåler.
 • Munngulvslimhinnen trekkes frem og sutureres over mandibelen.
 • Mandibelen dekkes godt, eventuelt ved bruk av nasolabiallapp.
 • Operasjonssåret sutureres.
 • Nasogastrisk sonde legges ned for å avlaste operasjonssåret. 

Oppfølging

Ernæringssonden skal ligge inne de nærmeste dagene etter inngrepet. Hvor mange dager det dreier seg om, varierer fra pasient til pasient.


Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020