Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Laryngofaryngektomi med rekonstruksjon med fritt jejenumgraft


Fagansvarlig Olav Jetlund
Hode-halskirurg
Rikshospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

En selektert gruppe pasienter med kreft i svelget, som tidligere er strålebehandlet, kan tilbys potensiell kurativ kirurgisk behandling med laryngo-faryngoektomi (reseksjon av svelgets nedre del og strupehodet). Svelget erstattes med et fritt vaskulaisert tynntarmsgraft.

Dette gjelder pasienter som har resttumor eller har fått residiv. Uten kirurgi har pasienten dårlig prognose, og tilstanden er forbundet med betydelig plager.

Mange av pasientene som gjennomgår dette inngrepet får en forholdsvis god svelgfunksjon. De fleste greier å drikke flytende, og mange kan spise mat som lett passerer svelget, og noen få kan etterhvert spise normalkost.

Kirurgien gjøres som et samarbeid mellom hode-hals-, transplantasjon- og gastrokirurg.

Indikasjoner

Resttumor eller residiv

 • i hypopharynx, hvor det ikke er innvekst i tungebasis, vertebra eller nedre del i thorakale øsofagus.
 • ved avansert larynxcancer med innvekst i hypopharynx.

Mål

 • Bli tumorfri og langt på vei ivareta svelg- og taleevnen.

Utstyr

Utstyr til

 • laparatomi
 • halskirurgi
 • mikrokirurgi

Forberedelser

 • Pasienten informeres og forberedes på tap av normal tale og problemer med svelgfunksjon. Alle får snakke med en pasient som er laryngektomert fra tidligere, før inngrepet.
 • Inngrepet gjøres i narkose.
 • Pasienten legges i ryggleie med strekk på halsen.
 • Det forberedes to operasjonsfelt.

 


Gjennomføring

Reseksjon av larynx og pharynx gjøres dels parallelt med uttak av tarmgraft.

Reseksjon av larynx og pharynx

 • Starter med en vanlig laryngektomi.

 • Går inn til prevertebralrommet bilateralt (utelukke innvekst i vertebra).
 • Deretter løses larynx og pharynx ut i et stykke, med mest mulig frie reseksjonsrender.
 • Hvis tumoren vokser i nær relasjon til thyroidea, gjøres hemithyreoidektomi.
 • Tas frysesnitt fra reseksjonskanter.
 • Bevarer hjernenerve X og XII.
 • Eventuelt gjøres en halsdisseksjon.

 Jejenumgraft

 • Laparatomi ved midtlinjesnitt.
 • Finner passende jejenum-slynge, cirka 50 cm fra Treitzke ligament.
 • Karene fripreparerers nøye. Preparatet tas ut og legges på is.

Rekonstruksjon

Kar

 • Oftest brukes arteria facialis eller arteria thyroidea superior som tilførende arterier. Sys ende til ende med tarmarteriene.
 • På venesiden sys vanligvis ende til side på vena jugularis.
 • Det gis Macrodex®  og Heparin® før revaskualisering.
 • Peristaltikken gjenopptas i løpet av noen sekunder.

Pharynx

 • Proximale tarmende åpnes og det lages en skråincisjon på antimesenteriell side for å tilpasse størrelsen.
 • Tarmstykket sys til tungebasis og svelgveggen oppe, etter tilpasning. Peristaltikken skal gå i kaudal retning.
 • Distale ende av tarmstykke sys til cervicale øsofagus etter nedleggelse av nasogastrisk sonde.
 • trachea sys til hud som ved vanlig laryngektomi.

Oppfølging

 • Dopplerkontroll av graft.
 • Antibiotikaprofylakse
 • H2- blokker
 • Tromboseprofylakse med Macrodex®, Fragmin® og Salicylat.
 • Stell av stoma, luftfukting og rensing
 • Begynner med sondemat etter et døgn.
 • Etter 14 dager kan pasienten begynne å drikke.
 • Talerehabilitering starter på avdelingen og fortsetter på Bredtvedt logopedisenter.
 • Etter noen månender prøves det å legge inn taleventil (Provox®).
 • Nesten alle pasientene lærer seg vibratortale (Servox®).

Pasienten er på sykehuset i ≥ 14 dager.

Hyppige kontroller, cirka hver måned de tre første månedene.

Følges opp i minst 3 år.

 


Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020