Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Laryngektomi


Fagansvarlig Kjell Brøndbo
Spesialist i øre-nese-halssykdommer prof. dr.med.
Rikshospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Primært behandles strupekreft kurativt med strålebehandling, unntatt T1a svulster som fjernes ved hjelp av laserkirurgi.

Laryngektomi innbefatter fjerning av strupe og tungeben.

Laryngektomi ved T4

 • Elektiv kirurgi - laryngektomi gjøres 4-6 uker etter siste strålebehandling.
 • Primærkirurgi - gjøres kun i akutte situasjoner på grunn av luftveishinder.

Indikasjon

 • Strupekreft

Mål

 • Reseksjon av tumor med kurativ hensikt

Utstyr

 • Universalsett
 • Grunnbrikke
 • Laryngektomi tube
 • Ernæringssonde

Forberedelser

 • Pasienten er barbert i operasjonsfeltet preoperativt.
 • Inngrepet gjøres i narkose.
 • Pasienten legges i ryggleie.
 • Det legges puter under skuldre og nakke, slik at hodet blir bøyd bakover og halsen kommer i god strekk (strumaleie).

 

 


Gjennomføring

 • Det legges et u-formet snitt fra tungeben via jugulum, til tungeben gjennom hud, underhud og platysma.
 • Hudlapper dissekeres.
 • Sternale fester av muskulus sternocleidomastoideus overskjæres.
 • Strap-muskler overskjæres nedad.
 • Karene på thyroidealappen tilsvarende tumorside avsettes og ligeres, slik at den følger hovedpreparatet.
 • Motsatt thyroidealapp dissekeres fri fra trachea.
 • Larynx friprepareres oppad.
 • Trachea overskjæres mellom 2. og 3. ring.
 • Tube flyttes ned til trachea.
 • Larynx friprepareres i sin helhet, etter at man har gått inn i hypofarynx i høyde med vallecula.
 • Under utdissekering spares så mye slimhinne som overhode mulig! 
 • Larynx tas ut, klippes opp og sendes til histologisk undersøkelse.
 • Myotomi gjøres av muskulus cricopharyngeus.
 • Det gjøres en horisontal anastomose.
 • 2 sugedren legges inn.
 • Subcutis, stoma og hud lukkes lagvis.
 • Nasal ernæringsonde legges ned peroperativt.

 


Oppfølging

Observer med tanke på

 • hematom
 • infeksjon

Fistel fra svelg til stoma forekommer i noen tilfeller. Dette medfører at det pasienten svelger renner over i luftveiene. Pasienten må da fortsette en tid med ernæringssonde. Kun unntaksvis er det nødvendig med plastiske inngrep eller PEG.

Forventet forløp 

 • Dren fjernes 2. postoperativ dag.
 • Fra 2. postoperative dag tar man sikte på fukt-varmefilter.
 • Ernæringssonden fjernes 14. postoperative dag.
 • Suturene fjernes 14. postoperative dag dersom området er strålebehandlet (ellers er det dag 10). 
 • Pasienten kommer til kontroll samtidig med eventuelt innsetting av taleprotese.
 • Taleprotese settes inn 3 - 6 uker postoperativt hvis pasienten ønsker det.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020