oncolex logo
Utskriftsdato (30.10.2020)

Halsglandeldisseksjon


Fagansvarlig Olav Jetlund
Spesialist i øre-nese-halssykdommer
Rikshospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Det er hensiktsmessig å dele inn halsen i 6 regioner på hver side, for nøyere å kunne angi hvilke deler av halsen man finner sykdom og ønsker å operere.   

Varianter av halsglandeldisseksjon

 • Radikal (klassisk) halsglandeldisseksjon - lymfeknuter reseseres i region 1-5 og man tar med vena jugularis interna, nervus XI og musculus sternocleidomastoideus.
 • Modifisert halsglandeldisseksjon - bevarer en eller flere av de ikke-lymfatiske strukturerer som fjernes ved en radikal halsglandeldisseksjon.
 • Selektive halsglandeldisseksjoner - glandler fjernes innen en eller flere regioner.
 • Elektive halsglandeldisseksjoner er ikke innarbeidet som rutine i Norge. Elektiv reseksjon på halsen er resultatmessig, så langt man vet, likeverdig med strålebehandling (1).

Så langt det er mulig gjøres reseksjon på primærtumor og halsglandeldisseksjon i samme seanse.

Indikasjoner

 • Lymfogen spredning til lymfeknuter på hals
 • Stor sannsynlighet for spredning til lymfeknuter på hals

Mål

 • Fjerne påvist kreftsykdom i halsglandler

 

1. Referanse: Storaker KA. Kartlegging av skulderfunksjon etter lymfeknutedisseksjon. Oslo: Rikshospitalet Universitetsklinikk, 2002


Utstyr

 • Universalsett
 • Grunnbrikke

 


Forberedelser

 • Pasienten er barbert i operasjonsfeltet.
 • Inngrepet gjøres i narkose.
 • Pasienten legges i ryggleie.
 • Hodet vendes til siden og pute legges under nakken for å få god strekk på halsen.  
 • Intubasjon legges i motsatt munnvik i forhold til operasjonsside.

Gjennomføring

 • Snittføring tilpasses spredningsmønster og primærtumors lokalisasjon.
 • Hudlapper dissikeres fri. 
 • Musculus sternocleidomastoideus og vena jugularis settes av nedad (ikke ved elektiv reseksjon).
 • Fett, lymfeknuter og muskulatur dissekeres fri opp under bibehold av nervus vagus.
 • Alle lymfeknuter i den aktuelle region fjernes, i dette tilfellet region 5.
 • Musculus sternocleidomastoideus og vena jugularis settes av oppad.
 • Lymfekjertlene er vesentlig lokalisert langs vena jugularis interna.
 • Fortil tømmes region 1A og B  for lymfeknuter, og glandula submandibularis fjernes.
 • Preparatet settes av med merking av flere patologiske lymfeknuter.
 • Det gjøres nitidig hemostase.
 • Dren legges inn.
 • Såret lukkes lagvis.

Oppfølging

Observer

 • hematom
 • lymfelekkasje (venstre side)
 • infeksjon
 • hud eller muskelnekrose, spesielt hvis halsfeltet er bestrålt.
 • nerveskader
  • Hyppigst er utfall av nervus XI
  • Skuldersyndrom (stiv, nedsatt beveglighet, smerter)
  • Lymfødem og venestase i ansikt og hals

Dren fjernes når døgnmengden er under 20 ml.