Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Omentektomi


Fagansvarlig Kristina Lindemann
Gynonkolog dr.med.
Radiumhospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Ved eggstokkreft, egglederkreft og kreft i peritoneum, samt ved serøs papillær- og klarcellet endometriekreft fjernes omentet fordi det ofte er makro- og/eller mikroskopisk spredning. Omentet fjernes for å kunne diagnostisere spredning.

Omentektomi er en del av stadiebestemmelsen.

Indikasjoner  

 • Eggstokkreft 
 • Egglederkreft 
 • Kreft i peritoneum
 • Serøs papillær- og klarcellet endometriekreft

Mål

 • Fjerne synlige tumorer og for å kunne sjekke eventuelle mikrometastaser. 

 


Utstyr

Gynekologisk laparotomibrikke Vis / skjul innhold

I tillegg

 • 2 arteriepinsetter, 28 cm
 • 1 nåleholder, 26 cm
 • 1 saks, 26 cm
 • 1 Heiss-galletang, 18 cm
 • 1 Heiss-galletang, 29,5 cm
 • 1 Allis, 26 cm
 • 1 Disharp, 30 cm
 • Bookwalters hake     

Forberedelser

 • Stor tarmtømming
 • Tromboseprofylakse

Gjennomføring

 • Løft opp omentet for å se blodkarene til omentet tydelig.
 • Blodkarene kan kuperes umiddelbart distalt for colon.
 • Det mellomliggende tynne vevet bestående av 2 peritonealblad med mellomliggende løst bindevev deles med diatermi.
 • Omentet kan sitte fast i milten og drag kan forårsake miltruptur og blødning.
 • I tilfelle tumorvevet går tett mot colon vil vevet oftest åpne seg når man forsiktig spalter peritoneum med diatermi. 
 • Alle blodkar ligeres.

Ved Rikshospitalet HF sendes vevspreparater oftest tørt til det patologiske laboratoriet for oppskjæring og fiksering.


Oppfølging

 • Vanlige postoperative observasjoner

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020