Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Hysterektomi og bilateral salpingo-ooforektomi ved egglederkreft


Fagansvarlig Claes Tropè
Gynonkolog dr.med.
Radiumhospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Ved konstatert kreft gjøres vanligvis radikal kirurgi med fjerning av begge adnex (bilateral salpingo-ooforektomi – BSO) og  livmor (hysterektomi). Videre utføres lymfeglandelstaging i bekken og paraaortalt, samt sjekk for spredning til øvrige deler av buken og lymfeknuter. På grunn av spredningsfare til peritoneum fjernes også omentet (omentektomi).  

Under operasjonen blir adnexet sendt til frysemikroskopi for å få histologisk diagnose. Diagnosen er vanligvis klar i løpet av 30 minutter. På bakgrunn av histologisk diagnose planlegges videre forløp av operasjonen.

Fertilitetsbevarende kirurgi kan ikkke anbefales ved kreft i eggleder.

Indikasjoner

 • Mistanke om, eller konstatert egglederkreft.

Mål

 • Kurativ behandling og stadiebestemmelse.

 


Utstyr

Gynekologisk laparotomibrikke Vis / skjul innhold

I tillegg

 • 2 arteriepinsetter, 28 cm
 • 1 nåleholder, 26 cm
 • 1 saks, 26 cm
 • 1 Heiss-galletang, 18 cm
 • 1 Heiss-galletang, 29,5 cm
 • 1 Allis, 26 cm
 • 1 Disharp, 30 cm
 • Bookwalters hake     

Forberedelser

 • Stor tarmtømming
 • Tromboseprofylakse
 • Antibiotikaprofylakse

Gjennomføring

 • Pasienten leires i ryggleie.
 • Ved kreft i adnexa anvendes midtlinjesnitt.
 • Legg snittet fra symfysens overkant til umbilicus og forleng oppover ved behov. Gjør snittet langt nok til å få god nok plass, slik at tumoren ikke sprekker når den mobiliseres.
 • Aspirer eventuelt ascites i en sprøyte med et engangskateter.
 • Er det ingen ascites skylles abdomen med 50 ml NaCl 9 mg/ml og aspireres i samme sprøyte. Aspiratet leveres til cytologisk undersøkelse.
 • Spenn opp Bookwalters hake med god avstand til pasienten, og sikre god plass og overblikk.
 • Sikre at speklene ikke presser på musculus psoas og nervus femoralis for å unngå trykkskader, neuropati og lammelser i femoralisområdet.
 • Tipp pasienten i senket hodeleie (Trendelenburg).
 • Inspiser og kjenn over hele abdomen etter eventuell spredning av kreft.
 • Adnexa og bukhulen inspiseres. Kontroller lever, milt, lymfekjertler, mellomgulvet, ventrikkelen, tarmer og oment.
 • Pakk bort tarmene i kompresser fuktet med NaCl 9 mg/ml. Hold disse på plass med diseharp og spekler.
 • Fest en Kockers tang på hvert av livmorhjørnene. Assisterende kirurg holder livmor.
 • Sett av ligamentum rotundum på begge sider.
 • Spalt blæreperitoneum.
 • Ved tumor som er begrenset til adnekset uten adheranser til peritoneum foretas en enkel fjerning av adnekset, som sendes til frysesnittundersøkelse. Ved affeksjon av peritoneum fjernes den affiserte delen av peritoneum sammen med adnekset.
 • Spalt peritoneum langs bekkenveggen.
 • Åpne det ekstraperitoneale rommet langs bekkenveggen.
 • Identifiser ureter og unngå denne.
 • Sett av infundibilo pelvicum, som er blodforsyningen til adnekset.
 • Ureter, og strukturene som følger langs ureter, spaltes fra det peritoneale bladet, slik at ureter kan dyttes ned før bladet spaltes.
 • Disseker langs det peritoneale bladet bort til livmor.
 • Sett av adnekset fra livmor.
 • Send adnekset til frysemikroskopi.
 • Skyv blæreperitoneum godt ned så man kommer nedenfor cervix/portio.
 • Sett av parametriene tett på livmor ved bruk av Leibingers tenger.
 • Sett Leibinger på skrått inn mot og tett på vagina på begge sider, og klipp.
 • Sett Kocher på vagina umiddelbart under livmorhals for å løfte vagina.
 • Bruk diatermi og fjern livmor og livmorhals umiddelbart distalt for livmorhals.
 • Sy igjen vaginaltoppen.
 • Utfør lymfeknutestaging.  
 • Utfør omentektomi.
 • Lukk bukveggen.

Oppfølging

Vanlige postoperative observasjoner.


Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020