Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Hysterektomi og bilateral salpingo-ooforektomi ved tidlig eggstokkreft


Fagansvarlig Claes Tropè
Gynonkolog dr.med.
Radiumhospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Ved konstatert eggstokkreft gjøres vanligvis radikal kirurgi med fjerning av begge eggstokker (bilateral salpingo-ooforektomi – BSO) og livmor (hysterektomi) samt ekstirpasjon av bekken- og paraaortale lymfeknuter. Det er viktig å foreta en grundig inspeksjon av peritoneum i den øvre delen av buken, inklusive diafragmakupler. Det tas tilfeldige biopsier av peritoneum lateralt for henholdsvis colon ascendens og colon descendens. Denne type operasjon kan også gjøres med konvensjonell laparaskopi eller robotkirurgi.

Ved eggstokkreft hos yngre kvinner med ønske om bevart fertilitet kan det være aktuelt å la den friske eggstokken samt livmor stå igjen. Dette krever at tumor er begrenset til en eggstokk og at pasienten er i lav risiko for residiv. I denne risikovurdering inngår vurdering av histologisk type, differensieringsgrad og ploiditet. Resultatet av disse undersøkelser vil først foreligge noen tid etter operasjonen. I tilfelle disse undersøkelsene indikerer høy risiko for residiv, vil det være aktuelt å fjerne den gjenværende eggstokken ved en etterfølgende laparoskopi.

Borderline eggstokkreft opptrer vanligvis hos unge kvinner med fortsatt graviditetsønske. Ettersom de sjelden er tosidige kan det være tilstrekkelig med ensidig adnexekstirpasjon. Det anbefales å foreta omenektomi for full stadiebestemmelse. Ved normalt utseende kontralateral eggstokk anbefales det å unnlate biopsitaking fra denne eggstokken. Det er ingen grunn til å foreta lymfeknutestaging.

Ved spredning av borderlinetumorer anbefales det å foreta en så fullstendig kirurgisk reseksjon som mulig. Ved aneuploide tumorer er det vesentlig økt risiko for residiv. Dette taler for å foreta radikal operasjon umiddelbart med bilateral salpingo-ooforektomi og omenektomi. Hysterektomi er ikke nødvendig med mindre det foreligger implantasjoner på livmoren.

Appendix fjernes ved mucinøse tumorer.

På grunn av spredningsfare til peritoneum ved eggstokkreft, fjernes også ofte omentet (omentektomi).

Man kan også fjerne eggstokken når det er mistanke om kreft, for å få etablert en histologisk diagnose. Under operasjonen blir eggstokken sendt til frysesnitt for å få histologisk diagnose. Diagnosen er vanligvis klar i løpet av 30 minutter. På bakgrunn av histologisk diagnose planlegges videre forløp av operasjonen.

Indikasjon

 • Mistanke om, eller konstatert eggstokkreft.

Mål

 • Kurativ behandling og stadiebestemmelse.

 


Utstyr

Gynekologisk laparotomibrikke

I tillegg:

 • 2 arteriepinsetter, 28 cm
 • 1 nåleholder, 26 cm
 • 1 saks, 26 cm
 • 1 Heiss-galletang, 18 cm
 • 1 Heiss-galletang, 29,5 cm
 • 1 Allis, 26 cm
 • 1 Disharp, 30 cm
 • Bookwalters hake     

Forberedelser

 • Stor tarmtømming
 • Tromboseprofylakse
 • Antibiotikaprofylakse

Gjennomføring

 • Pasienten leires i ryggleie
 • Ved eggstokkreft anvendes midtlinjesnitt.
 • Legg snittet fra symfysens overkant til umbilicus og forleng oppover ved behov. Gjør snittet langt nok til å få god nok plass, slik at eggstokkene ikke sprekker når de mobiliseres.
 • Aspirer eventuelt ascites i en sprøyte med et engangskateter.
 • Er det ingen ascites skylles abdomen med 50 ml NaCl 9 mg/ml og aspireres i samme sprøyte. Lever aspiratet til cytologisk undersøkelse.
 • Spenn opp Bookwalters hake med god avstand til pasienten, og sikre god plass og overblikk.
 • Sikre at speklene ikke presser på musculus psoas og nervus femoralis for å unngå trykkskader, neuropati og lammelser i femoralisområdet.
 • Tipp pasienten i senket hodeleie (Trendelenburg).
 • Inspiser og kjenn over hele abdomen etter eventuell spredning av kreft.
 • Eggstokkene og bukhulen inspiseres. Kontroller lever, milt, lymfekjertler, mellomgulvet, ventrikkelen, tarmer og oment.
 • Pakk bort tarmene i kompresser fuktet med NaCl 9 mg/ml. Hold disse på plass med diseharp og spekler.
 • Fest en Kochers tang på hvert av livmorhjørnene. Assisterende kirurg holder livmor.
 • Sett av ligamentum rotundum på begge sider.
 • Spalt blæreperitoneum.
 • Ved tumor som er begrenset til eggstokken uten adheranser til peritoneum, foretas en enkel fjerning av eggstokken, som sendes til frysesnittundersøkelse. Ved affeksjon av peritoneum fjernes den affiserte delen av peritoneum sammen med eggstokken.
 • Spalt peritoneum langs bekkenveggen.
 • Åpne det ekstraperitoneale rom langs bekkenveggen.
 • Identifiser ureter og unngå denne.
 • Sett av infundibilo pelvicum, som er blodforsyningen til adnekset.
 • Ureter, og strukturene som følger langs ureter, spaltes fra det peritoneale bladet, slik at ureter kan dyttes ned før bladet spaltes.
 • Disseker langs det peritoneale bladet bort til livmoren.
 • Sett av adnekset fra livmoren.
 • Send adnekset til frysemikroskopi.
 • Skyv blæreperitoneum godt ned så man kommer nedenfor livmorhals/livmortapp.
 • Sett av parametriene tett på livmoren ved bruk av Leibingers tenger.
 • Sett Leibinger på skrått inn mot og tett på vagina på begge sider og klipp.
 • Sett Kocher på vagina umiddelbart under livmorhals for å løfte vagina.
 • Bruk diatermi og fjern livmor og livmorhals umiddelbart distalt for livmorhals.
 • Sy igjen vaginaltoppen.
 • Utfør lymfeknutestaging. 
 • Utfør omentektomi. 
 • Lukk bukveggen.

Oppfølging

Vanlige postoperative observasjoner.


Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020