Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Hysterektomi og bilateral salpingo-ooforektomi ved endometriekreft


Fagansvarlig Kristina Lindemann
Gynonkolog dr.med.
Radiumhospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Ved konstatert endometriekreft består vanlig kirurgisk prosedyre av fjerning av livmor (hysterektomi) og begge eggstokker (Bilateral salpingo-ooforektomi – BSO), samt sjekk for spredning til øvrige deler av buken og lymfeknuter.

På grunn av spredningsfare til peritoneum og lymfeknuter ved serøs papillær og klarcellet kreft fjernes også omentet (omentektomi) og lymfeknuter.

Ved lite differensierte tumorer, serøs papillære og klarcellete karsinomer og karsinosarkomer er det stor risiko for metastaser til lymfeknuter. Det gjøres derfor alltid lymknutestaging i bekkenet og para-aortalt ved disse tumortyper.

Ved høyt og middels høyt differensierte tumorer av endometrioid type vil beslutning om lymfeknutestaging avhenge av tumors størrelse, herunder dybden på invasjon i myometriet vurdert på MR. Det konstateres metastaser til adnexa eller samtidige primære svulster i adnexa hos cirka 20 % av pasientene, derfor anbefales det å fjerne disse ved operasjonen.

Inngrepet skjer fortrinnsvis ved endoskopisk teknikk (kikkhullsoperasjon), der det ligger til rette for dette.

Indikasjon

 • Mistanke om, eller konstatert endometriekreft

Mål

 • Kurativ behandling og stadiebestemmelse

Utstyr

Gynekologisk laparotomibrikke

Forberedelser

 • Klyx
 • Tromboseprofylakse
 • Antibiotikaprofylakse

Gjennomføring

 • Pasienten leires i ryggleie.
 • Ved endometriekreft anvendes midtlinjesnitt.
 • Legg snittet fra symfysens overkant til umbilicus og forleng oppover ved behov. Gjør snittet langt nok til å få god nok plass, slik at ovariene ikke sprekker når de mobiliseres.
 • Aspirer eventuell ascites i en sprøyte med et engangskateter.
 • Er det ingen ascites skylles abdomen med 50 ml NaCl 9 mg/ml og aspireres i samme sprøyte. Aspiratet l everes til cytologisk undersøkelse.
 • Spenn opp Bookwalters hake med god avstand til pasienten, og sikre god plass og overblikk.
 • Sikre at speklene ikke presser på musculus psoas og nervus femoralis for å unngå trykkskader, neuropati og lammelser i femoralisområdet.
 • Tipp pasienten i senket hodeleie (Trendelenburg).
 • Inspiser og kjenn over hele abdomen etter eventuell spredning av kreft.   
 • Eggstokkene og bukhulen inspiseres. Kontroller lever, milt, lymfekjertler, mellomgulvet, ventrikkelen, tarmer og oment.
 • Pakk bort tarmene i kompresser fuktet med NaCl 9 mg/ml. Hold disse på plass med diseharp og spekler.
 • Fest en Kochers tang på hvert av livmorhjørnene. Assisterende kirurg holder livmor.
 • Sett av ligamentum rotundum på begge sider.
 • Spalt blæreperitoneum.
 • Spalt peritoneum langs bekkenveggen.
 • Åpne det ekstraperitoneale rom langs bekkenveggen.
 • Identifiser ureter og unngå denne.
 • Sett av infundibilo pelvicum, som er blodforsyningen til adnekset.
 • Ureter, og strukturene som følger langs ureter, spaltes fra det peritoneale blad, slik at ureter kan dyttes ned før bladet spaltes.
 • Disseker langs det peritoneale bladet bort til livmor. 
 • Sett av adnekset fra livmor.
 • Skyv blæreperitoneum godt ned så man kommer nedenfor livmorhals/livmortapp.
 • Sett av parametriene tett på livmor ved bruk av Leibingers tenger.
 • Sett Leibinger på skrått inn mot, og tett på vagina på begge sider og klipp.
 • Sett Kocher på vagina umiddelbart under livmorhals for å løfte vagina.
 • Bruk diatermi og fjern livmor og livmorhals umiddelbart distalt for livmorhals.
 • Sy igjen vaginaltoppen.
 • Utfør glandelstaging.
 • Utfør omentektomi.
 • Lukk bukveggen.

Oppfølging

Vanlige postoperative observasjoner.


Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020