Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Fertilitetsbevarende kirurgi ved livmorhalskreft


Fagansvarlig Gunnar B. Kristensen
Gynonkolog dr.med.
Radiumhospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

10-15 % av livmorhalskreft-tilfellene diagnostiseres hos fertile kvinner. Tap av fertilitet angis som et alvorlig problem av en del yngre kvinner som behandles for livmorhalskreft. For pasienter med livmorhalskreft stadium Ia samt stadium Ib mindre enn 2 cm, kan man nå tilby operasjon med bevaring av livmor slik at kvinnen kan bli gravid senere. Risiko for residiv er som ved radikal kirurgi. For å opprettholde en brukbar kompetanse er det viktig å holde disse operasjonene sentralisert. Antallet av slike operasjoner er lavt.

Operasjonsteknikker

 • Pasienter med tumor i stadium Ia1 kan behandles med en vanlig konisering. 
 • Ved stadium Ia2 må konen være såpass stor at man oppnår en avstand fra tumor til reseksjonsranden på minst 5 mm.
 • Ved stadium Ib høyst eller maksimalt 2 cm, foretas det radikal trachelektomi.
 • Etter trachelektomi anbringes en cerclage (ikke-absorberbar sutur) omkring isthmus uteri (overgang mellom livmor og livmorhals). Cerclagen ligger da gjemt under slimhinnen. Vi anbefaler derfor at senere fødsler foregår ved sectio. Ettersom livmorhalsen blir betydelig avkortet ved en trachelektomi, er det risiko for prematur fødsel ved senere svangerskap. Omtrent 10% føder i 28.-32.uke, cirka 15% føder i 33.-36.uke og cirka 75% føder etter uke 36 (18).
 • Ved stadium Ia2 og Ib, foretas glandeltoalett i bekkenet i tillegg.

Indikasjoner

 • Livmorhalskreft stadium Ia1
 • Livmorhalskreft Ia2
 • Livmorhalskreft Ib1

Mål

 • Bevare fertilitet etter operasjon ved tidlig livmorhalskreft.

Forberedelser

 • Tarmtømningsregime (klyx)
 • Tromboseprofylakse
 • Antibiotikaprofylakse

Gjennomføring

 • Pasienten legges i GU-leie.
 • Polstre benholderne godt.
 • Sett inn et selvholdende spekel.
 • Ta tak i slimhinnen på vagina, der reseksjonsranden skal ligge.
 • Injiser 20 ml Xylocain® 0,5 % med adrenalin i livmorhalsen. Væsken gjør lagene lettere å dele, adrenalin reduserer eventuell blødning.
 • Incider vaginalslimhinnen rundt hele livmorhalsen.
 • Disseker fri slimhinnen, løsne den og kreng den nedover livmorhalsen. Det settes tenger på slimhinnekantene så livmorhalsen holdes dekket. Ved liten vaginalkrage kan tengene settes direkte på livmorhalsen for å styre denne.
 • Det åpnes mellom blæren og livmorhalsen.
 • Blæren løftes opp med et fremre spekulum.
 • Åpne opp til det paravesikale rom.
 • Ureter frilegges på begge sider.
 • Åpne opp til fossa douglasi ved å spalte opp på baksiden av livmorhalsen.
 • Kardinalligamentene kan nå frilegges ut i passende avstand fra livmorhalsen.
 • Kardinalligamentene deles i passende avstand fra livmorhalsen etter påsetting av tenger.  
 • Påsett en omstikning.
 • Gjenta prosedyren på den andre siden av livmorhalsen.
 • Livmorhalsen kan nå amputeres med diatermi.
 • Sett cerklage på isthmus uteri . Sett denne medialt for karene.
 • Sett opp en Hegar 5 i cervikalkanalen mens cerklagen knyttes for å sikre at livmorhalsen ikke lukkes helt igjen. Det er vanlig å anbringe knuten på framsiden av livmorhalsen.
 • Sy vaginalslimhinnene fast til kanten av livmorhalsen, cerklagen blir da leiret submukøst.
 • Legg inn et Foley-kateter.

Oppfølging

 • Foleykateret fjernes dagen etter inngrepet.
 • Småblødninger 1–2 uker etter inngrepet kan forekomme.
 • Seksuell avholdenhet de første 3 ukene.

Videre oppfølging

 • Hver 3. måned de første 2 årene.
 • Deretter hver 6. måned.
 • Etter 5 år 1 gang i året.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020