Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Transvers Rectus Abdominis Myokutanlapp (TRAM)


Fagansvarlig Truls Ryder
Plastikkirurg
Radiumhospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Ved Transvers Rectus Abdominis Myokutanlapp (TRAM) benyttes et transverselt hud og underhudsområde nedenfor navlen som donorområde til det nye brystet. Små blodkar i den rette bukmuskel (rectus abdominis) forsyner dette vevet med blod. Når vevet tas ut anvendes derfor den rette bukmuskel med blodforsyning som en "stilk" for blodforsyning til lappen. I etterkant er det nødvendig å forsterke bukveggen med et kunststoffnett.

Flytting av autologt (eget) vev for å rekonstruere brystet er svært ressurskrevende og forbeholdes et fåtall pasienter. Hos pasienter som har fått strålebehandling kan det være vanskelig å oppnå gode resultater med protese. Å benytte autologt vev er da en velegnet metode. Metoden kan også være aktuell hos unge pasienter, hos pasienter med dårlig kosmetisk resultat etter brystbevarende kirurgi eller ved problemer etter tidligere proteserekonstruksjoner. Operasjonsmetoden er og et godt tilbud til de som har motforestillinger mot implantat. En kan eventuelt flytte autologt vev i kombinasjon med protese.

Indikasjoner

 • Rekonstruksjon av brystet etter ablatio/mastectomi 

 • Pasientønske om rekonstruksjon med eget vev

Kontraindikasjoner

 • Røyking/nikotin de siste 3 måneder
 • BMI>28
 • Annen alvorlig komorbiditet

Mål

 • Bedre livskvalitet  
 • Anatomislk likevekt/gjenskape kroppssymmetri 

Utstyr

 • Operasjonsbord med knekk - universalbord med skinner
 • Universalsett
 • Varmeteppe (Bearhugger) 

Forberedelse

 • Påtegning på brystet preoperativt, i stående og liggende stilling
 • Fjerning av pubisbehåring
 • Klyx
 • Tromboseprofylakse
 • Lårlange støttestrømper 

Gjennomføring

 • Antibiotikaprofylakse (Cefalotin 2g) peroperativt. Det gis ytterligere en dose postoperativt.
 • Inngrepet gjøres i narkose.
 • Ryggleie.
 • Varmeanordning fra bekkenet og ned.  
 • Huden i epigastriet undermineres.
 • Ablatioarret åpnes.
 • Pasienten settes opp et øyeblikk slik at nedre abdominalincisjon kan bestemmes, deretter flatt ryggleie igjen. Lappen tas ut, vanligvis basert på ipsilaterale perforanter. Fremre rectusfascie spaltes fra umbilicus xiphoid.
 • Rectus abdomnis deles distalt over en korntang. Distale muskelrest sutureres til fascien. Lappen trekkes gjennom til thorax hvor den midlertidig festes med stapler/agraffer.
 • Fasciedefekten lukkes og bukveggen forsterkes med polypropylen nett (7,5-15 cm). Nettet festes mens mens pasientens stilling er lett flektert.
 • Pasienten settes opp i sittende stilling.
 • Det lages et hull for umbilicus.
 • 2 vacuumdren legges inn tilsvarende abdominalfelt.
 • Abdominalsåret lukkes med subcutane og intracutan hudsutur. 
 • Umbilicus syes inn.
 • Neomamma modellleres med innfelning og tilpasning av lappen. 
 • Delen av lappen som legges under huden på brystet deepitelialiseres. Dren legges inn under neomamma og ut i axillen.
 • Tilslutt fortløpende intracutan sutur på brystet.

Oppfølging

 • Drenene fjernes etter avtale med operatør. (≤30 ml siste døgn).
 • Lett bandasje. Skal ikke bruke BH på 3 uker.
 • Ved sengeleie skal det være fleksjon i hofter de første dagene.
 • Utskrives etter circa en uke. 
 • Kontroll etter 2-3 uker. Det gjøres avtale om eventuell justering av kontralaterale/gjenværende bryst og rekonstruksjon av papille. 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020