Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Risikoreduserende mastektomi og direkte rekonstruksjon med vevsekspander


Fagansvarlig Ellen Schlichting
Bryst- og endokrinkirurg dr.med.
Ullevål sykehus

Haakon Christian Korvald
Plastisk kirurg
Rikshospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Tidspunkt for risikoreduserende mastektomi bør diskuteres grundig med den enkelte kvinne, siden vi vet at risikoen øker fra 25 års alder. Hos de fleste vil det være naturlig å få inngrepet utført ved cirka 30 års alder.

Indikasjoner

 • Ved kjente mutasjoner i BRCA1 
 • Ved mutasjon i BRCA2 eller ved arvelig brystkreft uten kjent genmutasjon (indikasjonen ikke så klar som for BRCA1 mutasjon, da pasientene har like god prognose som ved sporadisk brystkreft).

Mål

 • Unngå utvikling av kreft
 • I enkelte tilfelle kan målet være å redusere omfanget av kontroller og eventuelt kompliserende forhold knyttet til dette.

Utstyr

 • Finkirurgibrikke
 • Ekspanderproteser

 


Forberedelser

 • Antibiotikaprofylakse
 • Påtegning preoperativt i oppreist stilling med tanke på snittføring
 • Inngrepet gjøres i narkose.
 • Pasienten legges i ryggleie.

 


Gjennomføring

Bilateral hudbesparende mastektomi

 • Etter opptegning opereres først den ene siden.
 • Det benyttes båtformig snittføring, hudeksisjon innebefattende vanligvis areolakomplekset, men det kan bevares der pasienten ønsker det.
 • Snittet legges slik at det etter lukking blir horisontalt og ikke på skrå inn i axillen.
 • Det tilstrebes å spare så mye hud som mulig.
 • Mammaekjertelen fra omliggende vev fjernes ned til pectoralismuskulaturen. Bevar fascien.
 • Samme prosedyre gjøres på den andre siden.

Rekonstruksjon med ekspanderprotese

Plastikkirurgene overtar den rekonstruktive delen av inngrepet.

 • Man går inn midt på musculus pectoralis major og lager en submuskulær lomme under denne og serratus fascien.
 • Grundig kontroll av hemostasen.
 • Legger et eller to vakumdren som festes.
 • Ekspanderprotese legges inn.
 • Lukker muskelen med sutur.
 • Deretter tolaget lukking i hud.
 • Prosedyren gjentas på den andre siden.
 • Det fylles så saltvann i protesen på henholdsvis høyre og venstre side (mengde vurderes i forhold til hudsirkulasjon).
 • Det legges tørrbandasje over.
 • Drenene aktiveres.

 


Oppfølging

 • Drenene fjernes etter avtale med operatør, som oftest når det siste døgn har kommet 20–30 ml.
 • Pasienten utskrives normalt etter 2–4 dager.
 • Etter 4-6 dager fjernes bandasjen og en myk BH kan benyttes.
 • Første påfylling av ekspandere gjøres 2-3 uker etter operasjonen.
 • Videre påfylling gjøres med 1-2 ukers  mellomrom. Antall påfyllinger og mengde avhenger av størrelsen på brystet.
 • Ekspanderprotesene blir byttet ut med silikonproteser senere, vanligvis etter cirka 3 måneder. 
 • Pasienten informeres om muligheten for rekonstruksjon av papille der denne er fjernet.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020