oncolex logo
Utskriftsdato (25.11.2020)

Merkebiopsi


Fagansvarlig Marit Muri Holmen
Radiolog
Radiumhospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Merking gjøres i forkant av det kirurgiske inngrepet ved ikke-palpaple lesjoner. Det legges inn en merkestreng, vanligvis ultralydveiledet, med spissen i eller nær lesjonen.  Dersom lesjonen ikke kan påvises ved ultralyd, kan merkingen utføres røntgenveiledet eller ved frihåndsteknikk. Preparatet blir røntgenfotografert for å verifisere at lesjonen er tatt ut.

Indikasjon

 • Ikke-palpable lesjoner som skal fjernes kirurgisk.

Mål

 • Lokalisere og merke ikke-palpapel lesjon.

Utstyr

 • Kanyle/Merkestreng med mothake
 • Eller dedikert merkemamma utstyr

Forberedelser

 • Ingen forberedelser til selve merkingen.
 • Lokalanestesi er ikke nødvendig.
 • Vanlige preoperative forberedelser til det etterfølgende kiurgiske inngrepet. 

Gjennomføring

 • Kanylen føres ultralydveildet gjennom lesjonen med spissen i eller like bak lesjonen.
 • Merketråden med mothake føres inn i brystvevet gjennom kanylen.
 • Det tas mammografi oversiktsbilder etter utført merking for å kontrollere at strengen står i god posisjon.

Bortsett fra et lite stikk i huden er det lite ubehag forbundet med selve merkingen.


Oppfølging

Under operasjonen blir den kirurgiske biopsien røntgenfotografert for å kontrollere at biopsien er representativ.  

Histologisk undersøkelse av preparatet

 • Preparatet formalinfikseres i et døgn før beskjæring. Kontrollbildet medfølger.
 • Preparatet blir makroskopisk undersøkt og beskrevet.
 • Preparatet skjæres i parallelle, tynne skiver (maksimalt 5 mm). Skivene blir lagt på plate og ved behov oversendt røntgen for avfotografering.
 • Radiologen angir i hvilke skiver lesjonen(e) er lokalisert.
 • Fra de merkede skivene tas snitt til histologisk undersøkelse.