Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Mastektomi


Fagansvarlig Ellen Schlichting
Bryst- og endokrinkirurg dr.med.
Ullevål sykehus

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Ved mastektomi (ablatio mammae) blir hele brystkjertelen med eller uten fascien fjernet. Underliggende muskulatur blir ikke fjernet.

Ved invasiv kreft og DCIS grad 3 gjøres vaktpostlymfeknutebiopsi før selve mastektomien utføres. 

Aksilledisseksjon gjøres når det er påvist preoperativ spredning til aksille eller det er påvist spredning til aksille før oppstart av preoperativ behandling ved lokalavansert sykdom og det er klinisk suspekte lymfeknutemetastaser etter gjennomført neoadjuvant behandling. Se forøvrig eget kapittel om aksilledisseksjon.

Indikasjoner

 • Når brystbevarende kirurgi ikke er indisert, eller dersom pasienten ikke ønsker brystbevarende behandling.
 • Når strålebehandling ikke lar seg gjennomføre.

Mål

 • Kurativt
 • Palliativt for lokal kontroll ved metastaser

Utstyr

 • Finkirurgibrikke

Forberedelser

 • Tromboseprofylakse ved indikasjon.
 • Armhulen blir barbert.
 • Inngrepet gjøres i narkose.
 • Pasienten legges i ryggleie.
 • Armen på den side som skal opereres legges i en vinkel på 70–90 grader ut fra kroppen.   

Gjennomføring

 • Etter opptegning legges et ellipseformet hudsnitt innebefattende areolakomplekset. Det snittes skarpt gjennom huden etter opptegningen.
 • Brystkjertelen frigjøres fra omliggende vev ned til pectoralis major.
 • Kjertelen og eventuelt facie over muskelen fjernes.
 • Hemostasen kontrolleres.
 • Det benyttes ikke vakumdren rutinemessig.
 • Såret lukkes med intracutane hudsuturer.
 • Lokalbedøvelse settes - 20 ml xylocain med/uten adrenalin. 
 • Steristrips og bandasje legges på.

Oppfølging

 • Pasienten kan vanligvis opereres dagkirurgisk, eventuelt overnatte på sykehus/hotell et døgn.
 • Eventuelt vakumdren fjernes 1. postoperative dag.
 • Bandasjen fjernes 1. postoperative dag.
 • Kontroll hos kirurg etter cirka 3 uker.
 • Pasienten følges opp med årlig mammografi  av gjenværende bryst i 10 år.

Aksillekirurgi gir risiko for å utvikle senere plager (lymfødem).

Plastisk-kirurgisk rekonstruksjon

Selv om de aller fleste brystkreftopererte pasienter tilpasser seg bruken av ekstern protese, skal pasientene få tilbud om primær rekonstruksjon.

Strålebehandling er vanligvis en kontraindikasjon mot rekonstruksjon med protese sekundært. Kirurgisk rekonstruksjon med innleggelse av protese eller muskulukutan lapp (eksempel DIEP eller TRAM) reduserer ikke leveutsiktene. Operasjonen vanskeliggjør heller ikke påvisning av lokale residiv.

Ved store bryst kan en reduksjonsplastikk av gjenværende (kontralaterale) bryst bli nødvendig, både av kosmetiske og funksjonelle grunner. Brystet må da være kontrollert ved mammografi senest 6 måneder forut for inngrepet, og histologisk undersøkelse av operasjonspreparatet bør være ekstra omfattende.


Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2019