Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Mastektomi med primær rekonstruksjon


Fagansvarlig Ellen Schlichting
Bryst- og endokrinkirurg dr.med.
Ullevål sykehus

Haakon Christian Korvald
Plastisk kirurg
Rikshospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Rekonstruksjon med protese foretrekkes framfor rekonstruksjon med bruk av eget vev. For pasienter som senere skal ha strålebehandling, kan strålebehandlingen gjøre det kosmetiske resultatet noe dårligere, men vi anser likevel at proteserekonstruksjon bør foretrekkes framfor eget vev rekonstruksjon.

Det kan legges inn en ekspanderprotese som senere byttes ut med en permanent protese eller en permanent protese umiddelbart. Ved bruk av ekspanderprotese legges det inn en sammenfallen protese som gradvis fylles med saltvann via en sprøyte ukentlig i tiden etter operasjonen.

Indikasjoner

 • Primær rekonstruksjon med protese kan tilbys til pasienter som må fjerne brystet av medisinsk faglige grunner eller som selv ønsker å fjerne brystet (mastektomi). Pasienten må være ikke-røyker og andre helsemessige forutsetninger kan også være aktuelle for å få utført en proteserekonstruksjon. 

Mål

 • Gjennomføre rekonstruksjon av et bryst i samme operasjon som mastektomi.

Utstyr

 • Finkirurgibrikke
 • Protese (Ulike typer proteser må være tilgjengelig.)
 • To dren 
 • Smertekateter

 


Forberedelser

 • Brystbind som pasienten selv medbringer.
 • Tromboseprofylakse ved indikasjon.
 • Armhulen blir barbert.
 • Inngrepet gjøres i nakose.
 • Pasienten legges i ryggleie.
 • Armen på den side som skal opereres legges i en vinkel på 70–90 grader ut fra kroppen.  

Gjennomføring

 • Etter opptegning legges et ellipseformet hudsnitt innebefattende areolakomplekset. Det snittes skarpt gjennom huden etter opptegningen.
 • Brystkjertelen frigjøres fra omliggende vev ned til pectoralis major.
 • Kjertelen fjernes.
 • Hemostasen kontrolleres.
 • Det lages et hulrom under den store brystmuskelen og passende protesestørrelse legges inn.
 • Det benyttes smertekateter i sårhulen.
 • Ved bruk av ekspanderprotese, sprøytes det inn noe saltvann i protesen.
 • Vanligvis benyttes to dren.
 • Lagvis lukning.
 • Bandasjering og brystbind.

Valg av prosedyre kan variere mellom sykehus.


Oppfølging

Pasienten blir vanligvis på sykehus i noen dager postoperativt, og får oppfølgning smertemessig og informasjon om bruk av armen.

Dersom pasienten har fått ekspanderprotese, påbegynnes påfylling med saltvann.

Kontroll hos brystkirurg cirka 3 uker postoperativt for informasjon om histologisvar og eventuelt behov for adjuvant behandling.

Videre oppfølgning ved behov for videre ekspansjon av protesen og senere utskiftning til permanent protese.
Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020