Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Sekundær rekonstruksjon med brystprotese


Fagansvarlig Truls Ryder
Plastisk kirurg
Radiumhospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Rekonstruksjon med brystprotese er den mest anvendte metoden etter en mastektomi.

Teknisk er metoden relativ enkel. Protesen plasseres i en lomme under den store brystmuskelen. Inngrepet egner seg best til kvinner med små ikke-ptotiske bryster.

Tap av et bryst som følge av kirurgisk behandling vil for mange kvinner bety at de føler seg mindre kvinnelige. Brystrekonstruksjon kan styrke selvbildet og er derfor et godt tilbud til kvinnene som blir mastektomert.

Indikasjon

 • Ønske om å rekonstruere brystet etter ablatio/mastektomi.

Kontraindikasjon

 • Tidligere strålebehandling kan være en relativ kontraindikasjon
 • Røyking (Må slutte før inngrepet)
 • Overvekt

Mål

 • Styrke kvinnens selvbilde
 • Kosmetisk siktemål
 • Anatomisk likevekt

Utstyr

 • Finkirurgibrikke
 • Haker - lyshake
 • Silikonprotese

Forberedelser

 • Tegner på pasienten stående .
 • Bestemmer protesens størelse ut fra bredde, høyde og hvor mye det gjenværende bryste bygger ut (projeksjon).
 • Inngrepet gjøres i narkose
 • Ryggleie

Gjennomføring

Antibiotikaprofylakse peroperativt.

 • Snittet legges lateralt i det gamle ablatioarret.
 • Submuskulær lomme tilsvarende opptegning utprepareres.
 • Fyller hulen med kompresser for å sikre hemostase.
 • Vacuumdren legges inn.
 • Operatøren skifter hansker.
 • Protesen legges inn.
 • Protesen posjoneres riktig i forhold til merkene på protesen.
 • Trelaget lukking av såret.
 • Legger på en komprimerende mammabandasje.

 


Oppfølging

Utskrives samme dag hvis pasienten ikke har tilleggsykdom som krever innleggelse eller pasienten bor for langt unna sykehuset.

Eventuelt drenene fjernes etter avtale med operatør, som oftest når det siste døgn har kommet 20–30 ml.

Mammaebandasjen fjernes etter 4-5 dager og pasienten skal bruke sportsbrystholder i 6-12 uker.

Pasienten er sykmeldt i cirka to til fire uker.

Komplikasjoner

Kapselkontraktur er den hyppigste komplikasjonen.


Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020