Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Nefroureterektomi ved ondartet svulst i nyre hos barn


Fagansvarlig Kristin Bjørnland
Barnekirurg dr. med
Rikshospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Vanligvis fjernes hele nyren og urinlederen når det er en ondartet svulst i nyren. Hvis det er svulster i begge nyrer, kan det være aktuelt å kun fjerne svulstene slik at det blir nok nyrevev igjen til at barnet slipper dialyse.

Indikasjon

  • Ondartet svulst i nyren

Mål

  • Komplett fjerning av kreftvev

Utstyr

  • Barnebrikke
  • Karbrikke

Forberedelser

Informasjon om inngrepets art og risiko gis av operatøren. Det er ønskelig at begge foreldre er med under samtalen.

Inngrepet utføres i narkose. Oftest vil barnet få innlagt arteriekateter og urinkateter i forbindelse med operasjonen.


Gjennomføring

Den vanligste tilgangen hos barn er via et bredt, øvre tverrsnitt. Alle organer i bukhulen inspireres og palperes for å kontrollere at det ikke er svulstvev utenfor nyren. Man palperer spesielt godt den andre nyren.

  • Nyren hvor svulsten sitter, fridissekeres.
  • Karene til nyren deles så tidlig som mulig. Nyrearterien deles vanligvis først og deretter nyrevenen.
  • Man undersøker om det er tumortromber i nyrevenen og vena cava. Hvis det er tumortromber her, fjernes de.
  • Nyren håndteres forsiktig for å unngå ruptur av tumor med spredning av kreftceller i abdominalhulen.
  • Ureter deles ned mot blæren. Oftest vil binyren på aktuelle side ikke fjernes.
  • Det benyttes vanligvis ikke dren.

Oppfølging

Barnet overvåkes på postoperativ avdeling eller i barneintensivavdelingen det første døgnet. Hjerterytme, respirasjon og diurese følges.

Barnet får kontinuerlig morfininfusjon som smertelindring.

Vanligvis kan barnet utskrives fra kirurgisk avdeling i løpet av noen dager.


Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020