Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Kraniotomi


Fagansvarlig Radek Fric
Nevrokirurg
Rikshospitalet

Oslo universitetssykehus HF

Generelt

Kraniotomi er en operasjonsteknikk som benyttes ved meningeom og hjernesvulst.

Operasjonen gjøres oftest i narkose, men i enkelte tilfeller kan det være hensiktsmessig at pasienten er våken under inngrepet.

Skallen åpnes ved at det sages ut en fri benlapp. Deretter åpnes dura. Det videre kirurgiske forløpet avhenger av tumor type og beliggenhet.

Det er ofte problematisk å oppnå tilfredsstillende reseksjon av tumor og avlastning av omkringliggende hjernevev, dersom tumor invaderer områder med høy funksjonalitet. Såkalt radikal reseksjon kan i prinsippet aldri nås dersom det dreier seg om et glioblastom.

Eventuell reoperasjon ved vekst av resttumor eller residiv vurderes avhengig av type tumor.

Indikasjon

 • Hjernesvulst

Mål

 • Så radikal reseksjon som mulig

Utstyr

 • Kraniotomibrikke voksen
 • Craniofix brikke
 • Trepunkts klave
 • Høyhastighets drill og sag (kraniotomi)
 • Ultralydaspirator
 • Operasjonsmikroskop

Forberedelser

 • Det gis narkose.
 • Pasienten legges enten i rygg-, mage- eller park benchleie.
 • Hodet fikseres i trepunkts klave.
 • Det gis infeksjonsprofylakse, kortison og Mannitol® ved inngrepets begynnelse.

 

 


Gjennomføring

 • Det lages et buet hudsnitt.
 • Bløtvevet skyves vekk i ett lag slik at kraniet avdekkes.
 • Det sages ut en fri benlapp.
 • Operasjonsmikroskopet tas inn og dura åpnes.
 • Tumor identifiseres i en misfarget gyrus sentralt i feltet. Tumor har usikker avgrensning til normalt hjernevev.
 • Tumor biopseres. Det tas prøver til frysesnitt og til formalin fiksert materiale.
 • Alt synlig tumorvev fjernes med ultralydaspirator.
 • Før lukking gjøres nitid hemostase og operasjonsfeltet skylles med fysiologisk saltvann inntil vannklart skyllevann.
 • Dura sys opp langs benkanten.
 • Benlappen festes med tre titanklemmer.
 • Det lages en midtsutur for dura.
 • Muskelfascie, underhud og overhud lukkes lagvis.

Oppfølging

 • Steroider gis i noen dager etter operasjonen, vanligvis etter fast nedtrappingsskjema.
 • Tromboseproflyakse med LMWH (low molecular weight heparin) gis rutinemessig.
 • MR kontroll tas første postoperative dag.
 • Bandasje fjernes vanligvis etter noen få dager.
 • Pasienten utskrives vanligvis til lokalsykehus 2–3 dager etter operasjon, avhengig av klinisk forløp.
 • Agraffer/suturer fjernes etter cirka 12 dager.

Eventuell onkologisk behandling begynner cirka en måned etter operasjon. Pasienten følges av onkologisk spesialist med regelmessige MR kontroller. Dersom det tilkommer residiv av tumor, kan det i noen tilfeller vurderes rereseksjon.


Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020