Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Redaksjonen

Håvard E. Danielsen
Ansvarlig redaktør/Prof., Ph.D (med) og Instituttleder, Institutt for kreftgenetikk og informatikk, Oslo universitetssykehus HF

Portrett Sigbjørn Smeland. @Oslo universitetssykehus HF

Sigbjørn Smeland
Medisinsk fagansvarlig/Prof.,Ph.D (med), Klinikksjef, Kreftklinikken, Oslo universitetssykehus HF

Hege Moland

Hege Moland
Redaksjonssjef/Spesialsykepleier, Institutt for kreftgenetikk og informatikk, Oslo universitetssykehus HF


Rajni Kumar

Løsningsarkitekt, Institutt for kreftgenetikk og informatikk, Oslo universitetssykehus HF

Portrait Bjørn-Morten Sannes Bjørn Morten Sannes
Driftsansvarlig, Institutt for kreftgenetikk og informatikk, Oslo universitetssykehus HF

 

Bidragsytere:

 

Janie Heien-Larssen

Spesialsykepleier

 

Jostein Eikanger 

Multimediadesigner/utvikler

Portrett Øystein Horgmo

 

Øystein Horgmo

Fotograf

 

 

For at Oncolex skal kunne bli ditt foretrukne oppslagsverk innen kreftdiagnostikk og behandling er vi avhengig av dine innspill som bruker og fagperson. Har du forslag til forbedringer av løsningen, enten det er av faglig eller teknisk art, vil vi veldig gjerne høre fra deg. >>>

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020