Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Spørsmål og svar

Her finner du svar og løsninger på spørsmål vi ofte mottar.

1. Elementer på siden fungerer ikke?

Dette kan skyldes at aktiv skripting ikke er aktivert i din nettleser.

Slik aktiverer du Aktiv skripting/Active scripting:

  1. Velg Verktøy/Tools i menyen.
  2. Velg Alternativer for Internett.../Internet Options
  3. Velg Sikkerhet/Security
  4. Velg Egendefinert nivå/Custom level
  5. Rull ned på siden til du finner Skripting/Scripting -> Aktiv skripting/Active scripting
  6. Velg Aktiver/Enable
  7. Trykk evt. Ctrl+F5 for å oppdatere siden. 
Dersom dette ikke hjelper kan det være noe feil med siden. Vi er veldig takknemlig om du
melder dette inn via kontaktskjemaet, med beskrivelse av problemet og hvilken nettleser du bruker.

2. Jeg får ikke sett video. Hva skal jeg gjøre?

Dette kan skyldes hovedsaklig tre ting:

1. Du bruker en utdatert nettleser.

2. Du sitter på et nettverk som blokkerer video.

Restriksjoner på video og andre internettkomponenter er vanlig på nett i endel bedrifter og sykehus.

Kontakt din lokale IT-avdeling.

3. Du sitter på et nettverk med lav hastighet.

Nettverk med lave hastigheter kan ha problemer med å spille av video fra www.oncolex.no.

3. Er det lov å gjenbruke illustrasjoner fra Oncolex?

Det er helt i orden å gjenbruke illustrasjoner fra nettsiden så lenge Oncolex krediteres som kilde. Endringer på illustrasjonene tillates ikke.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020