Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Slik bruker du Oncolex

Oncolex er et omfattende oppslagsverk for diagnostikk og behandling av kreft. Her kan du lese om hvordan du orienterer deg på nettstedet.  

Krefttyper

Alle prosedyrer og artikler i Oncolex er knyttet til en krefttype. I venstremenyen på forsiden kan du velge blant alle krefttyper. Denne menyen er også tilgjengelig i toppmenyen på alle sider.

Krefttypesidene inneholder:

  • Bakgrunnsstoff om krefttypen (årsaker, histologi, stadier, spredningsmønster, symptomer, differensialdiagnoser og prognose)
  • Artikler om diagnostisering, behandling og oppfølging av krefttypen
  • Diagnostiske prosedyrer, behandlingsprosedyrer og prosedyrer i forbindelse med oppfølging

Søk

Hvis du ønsker å finne en bestemt prosedyre trenger du ikke gå via krefttypemenyen. Fritekstsøk for hele nettstedet er tilgjengelig øverst til høyre på alle sider.

Nøyaktig frase

Hvis du søker etter eksakt ord eller frase (eksempel: 5FU, PET) bør nøyaktig frase brukes. Hvis du søker etter flere ord som ikke behøver å stå sammen (eksempel: prostata biopsi) bør nøyaktig frase ikke brukes.

Klikk på søkeboksen og hak av for "Nøyaktig frase" under søkeboksen.

Kodesøk

I kodesøket kan du søke etter alle prosedyrer tilknyttet en bestemt ICD-10-, NCSP- eller NCMP-kode. Du trenger bare kjenne de to første tegnene i en kode for å søke.

Klikk på søkeboksen og hak av for "Kodesøk" under søkeboksen.

Indeks

Et indeks over alle prosedyrer som ligger inne i Oncolex er tilgjengelig i toppmenyen på alle sider. Prosedyrene er listet etter hvilken krefttype de er tilknyttet.

Multimedia

Prosedyrene og artiklene i Oncolex er rikt illustrert med tegnede illustrasjoner, foto, video og animasjoner.

For å kunne få fullt utbytte av dette, og blant annet se video og animasjoner, må du ha installert siste versjon av Flashplayer på datamaskinen. Flashplayer kan enkelt lastes ned her... 

Om du befinner deg på et eget sykehusnett kan det være at det er lagt restriksjoner på nedlasting og innstallering av programvare og plugins. I slike tilfeller bør systemadministrator kontaktes.

I prosedyrene er illustrasjoner markert med ikoner i teksten:

/upload/ikoner tekst/oncikon_foto.gif Stillbilde eller bildeserie
/upload/ikoner tekst/oncikon_video_mo.gif Video eller animasjon

Klikk på et ikon vil åpne illustrasjonen i et eget vindu.

Illustrasjonsgalleri

Alle illustrasjoner og video i en prosedyre er også til en hver tid tilgjengelige fra oversikten i høyremenyen. Et klikk på ett av de små bildene åpner bildet i større format i et eget vindu.

Bildene kan være markert med ikoner:

/upload/ikoner tekst/oncikon_bildeserie_o.gif Animasjon
/upload/ikoner tekst/oncikon_bildeserie_blk.gif Bildeserie
  

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020