Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Diagnostikk av nyrekreft

Ultralyd og CT

Nyretumor diagnostiseres hovedsaklig ved abdominal ultralyd og CT. Ultralydfunn som viser solide oppfylninger i nyrene skal undersøkes ytterligere med CT med kontrast. Dette verifiserer diagnostiseringen av nyrecellekarsinom, og gir samtidig informasjon om funksjonen og morfologien til den kontralaterale nyren. Abdominal CT fastsetter primærtumors omfang med eventuell ekstrarenal utbredelse og gir informasjon om veneinvasjon, forstørrede lymfeknuter, binyrer og lever. CT av thorax er den mest nøyaktige undersøkelsen for å vurdere forholdene i lungene. Gjøres ikke dette, må rutinemessig røntgenundersøkelse av thorax utføres for å vurdere eventuelle metastaser.

MR

MR kan primært reserveres for pasienter med lokalavansert sykdom, mulig veneinvolvering, nyreinsuffisiens eller allergi for intravenøst kontrastmiddel. MR gir mulighet for å evaluere vena cava inferior tumor trombe/blodpropp, samt uklassifiserte nyreoppfylninger.

Fysisk undersøkelse

Fysisk undersøkelse har en begrenset rolle i diagnostiseringen av nyrecellekarsinom. Undersøkelsen kan være nyttig for å identifisere palpable oppfylninger, palpabel cervikal lymfadenopati, bilateralt ødem i bena og nytilkommet varicocele hos menn. Funn som dette skal indikere ytterligere undersøkelse.

Laboratoriefunn

De vanligste parametre som måles er Hb, SR, alkalisk fosfatase, serum kalsium, kreatinin og urea.

Bestemmelse av nyrefunksjon

Samlet nyrefunksjon og nyrenes funksjonsandel bestemmes ved renografi med GFR bestemmelse. Urografi alene vil være et usikkert mål for den kontralaterale nyrens funksjon.

Biopsi

Nyrene er lett tilgjengelig for percutane biopsier. Radiologisk styrt eller ultralydstyrt kan biopsi tas meget eksakt og gir ofte god informasjon om eventuell malignitet. I 10 til 20 % av tilfellene er biopsiene ikke konklusive.

Andre undersøkelser

Om kliniske funn, laboratoriefunn og/eller symptomer gir grunnlag for det må andre diagnostiske prosedyrer gjennomføres. Skjelettscintigrafi, CT eller MR av hjernen kan da være aktuelt. Nyre-arteriografi, venografi av vena cava inferior eller finnålspunksjon har kun en begrenset rolle i den kliniske utredningen av pasienter med nyrecellekarsinom, men kan vurderes i enkelte tilfeller.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2018