Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Symptomer ved nyrekreft

Med økt bruk av CT og ultralyd blir mer enn 50 % av nyresvulstene påvist som tilfeldig funn ved undersøkelser av andre plager.

Tumor utvikler seg vanligvis langsomt og kan være asymptomatisk og ikke-palpabel til langt ut i sykdomsforløpet. Den kan bli svært stor før den gir symptomer. Det er først når svulsten vokser gjennom og inn i kalysis og nyrebekken at den gir hematuri. Dersom svulsten ikke vokser inn i urinveiene kan den infiltrere gjennom kapselen og infiltrere rundt nerver. Dette kan gi smerter lokalt eller trykke på nerver og dermed gi smerter i de områdene nervene forsørger (flanker, underekstremiteter).

Av og til gir ikke lokalsvulsten symptomer. Pasienten har imidlertid palpert svulsten selv, og det er dette som bringer ham til undersøkelse.

Andre ganger debuterer symptomene fra metastaser for eksempel i skjelettet.

Hos en pasient med hematuri, spesielt i kombinasjon med høy SR og såkalte paraneoplastiske symptomer som feber, vekttap, nedsatt almenntilstand og/eller flankesmerter bør det alltid reises mistanke om nyretumor. Anemi er også relativt vanlig ved nyrekreft.

25–30 % av pasientene diagnostiseres på grunn av symptomer som skyldes metastaserende sykdom (1).

10–40 % av pasientene kan ha paraneoplastiske symptomer, selv om det ikke foreligger metastaser.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2018