Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Stadier ved nyrekreft

Det gjeldende TNM-klassifikasjonssystemet (tumor, lymfeknute, metastase) anbefales da stadieinndelingen vil ha konsekvenser for prognose og behandling (1).

TNM-klassifikasjon av nyrecellekarsinom (3)

T1: Tumor 7 cm eller mindre i største diameter og kun lokalisert i nyren.

  • T1a: Tumor 4 cm eller mindre.
  • T1b: Tumor større enn 4 cm, men ikke større enn 7 cm.

 

 

 T2: Tumor større enn 7 cm i største diameter og kun lokalisert i nyren

  • T2 a: Tumor større enn 7 cm og mindre enn 10 cm.
  • T2 b: Tumor større enn 10 cm og kun lokalisert i nyren.

 

 

T3: Tumor infiltrerer store vener, binyre og omliggende vev innenfor Gerotas fascie.

  • T3a: Tumor med direkte invasjon av binyre og omliggende vev (inkludert nyresinus) innenfor Gerotas fascie.
  • T3b: Tumor med kraftig infiltrering av nyrevenen(e) (inkludert forgreninger), eller deler av nyrevenen(e) forgreninger, eller vena cava under diafragma.
  • T3c: Tumor med kraftig infiltrering av vena cava eller vena cava-veggen ovenfor diafragma.

 

 

T4: Tumor infiltrerer omliggende vev utenfor Gerotas fascie (inkludert sammenhengende forlengelse inn i ipsilaterale binyrene)

 

 

N0: Ingen metastaser til lymfeknuter i bekkenet.

N1–3: Metastaser til lymfeknuter i bekkenet.

M0: Ingen fjernmetastaser.

M1: Fjernmetastaser.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2018