Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Spredningsmønster for nyrekreft

Nyrekreft metastaserer enten lymfogent (lymfebaner retroperitonealt) eller hematogent til lunger, lever, skjelett og andre organer som hjerne, hud og skjede.

Ikke sjelden debuterer sykdommen klinisk med symptomer fra metastaser uten noen primærsvulstsymptomer. Fjernmetastasene kan være solitære, noe som kan gi terapeutiske konsekvenser.

Nyrekreft kan også vokse inn i nyrevenen og videre oppover i vena cava og opp til høyre atrium. Denne form for vekst kan ikke kalles metastaser, men heller primærtumors utbredelse i venesystemet. Behandlingsmessig har dette stor betydning.

Cirka 25 % av alle pasienter med nyoppdaget nyrekreft har fjernmetastaser, oftest til skjelett, lunger, hjerne, binyrer og hud (2).

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2018