Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Prognose for nyrekreft

Prognosen er avhengig av faktorer som tumors størrelse, stadium og histologisk type/grad.

Klassifisering av faktorer som vil innvirke på prognosen:

  • Kliniske. Inkluderer allmenntilstand, lokaliserte symptomer, kachexi og anemi.
  • Anatomiske. Faktorer som identifiseres ved hjelp av TNM-systemets stadieinndeling. Inkluderer tumorstørrelse, innvekst i nyrevene og eventuelt vena cava, i nyrehilus, forhold til kapsel og Gerotas fascie, innvekst i binyre, spredning til lymfeknuter og fjernmetastaser.
  • Histologiske. Inkluderer Fuhrmans kjernegradering, histologisk undertype, fravær av sarkomatoide trekk og mikrovaskulær infiltrasjon.

Fuhrmans gradering baseres på form og størrelse av kjerne og nukleoli. Grad 1 er svulster med små kjerner, upåfallende kromatin og knapt synlige nukleoler. Grad 4 er svulster med store pleomorfe kjerner, grovt kromatin og tydelige nukleoler. Spolformete tumorcellers vekst graderes alltid som 4. De fleste nyretumorer graderes som 2 eller 3.

Fem års relativ overlevelsesrate vil være cirka 75 % ved lokalisert sykdom, cirka 50 % ved regional spredning og < 10 % ved fjernmetastaser (Kreftregisteret).

 

 

5-års relativ overlevelse for pasienter med nyrekreft (unntatt nyrebekken), i prosent etter diagnoseperiode 1976–2015.

Kilde: Kreftregisteret.

 

  

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2018