Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Differensialdiagnoser ved nyrekreft

Beningne lidelser

  • Benigne nyrecyster
  • Oncocytom
  • Nyresten
  • Angiomyolipom

Maligne sykdommer

  • Kreft i nyrebekken 
  • Metastase fra andre krefttyper (9)

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2018