Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Årsaker til nyrekreft

Årsaken er i de fleste tilfeller ukjent.

De viktigste etiologiske faktorer er tobakk, høyt blodtrykk og overvekt (7,8).

Nyrekreft kan være forbundet med andre sykdommer og anomalier i nyren, som for eksempel situs inversus, ekstra nyre eller nyrecyster (både ervervet og medfødt type).

Faren for utvikling av nyrekreft er 10 - 50 ganger større hos dem med kronisk nyresykdom eller cystenyrer.

Arvelighet

Nyrekreft er arvelig betinget i mindre enn 1 % av tilfellene, enten som ledd i von Hippel-Lindaus syndrom eller som familiær forekomst. I disse tilfellene opptrer tumorene ofte bilateralt og i yngre alder. Hos pasienter med polycystiske nyrer ses også økt hyppighet av nyrecellekarsinom, både ved ervervet og medfødt type.  

 

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2018