Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Nyrekreft

Nyrekreft utgår fra filtrerende kjertelceller, samlerørceller og epiteliale tubuli. Det finnes flere typer, men klarcellet karsinom er mest vanlig (cirka 85 %). De histologiske undergruppene er kromofob og papillær nyrekreft, ofte med en andel av maligne mesenkymale celler (sarkomatoid differensering) (2).

Forekomst

I Norge ble det registrert 874 nye tilfeller av nyrekreft i 2015, hvorav 569 hos menn og 305 hos kvinner. Nyrekreft forekommer oftest i aldersgruppen 50–70 år, og utgjør cirka 3 % av totalantallet nydiagnostiserte krefttilfeller (1).

Fra 1953 til 2015 er det registrert en gradvis økende forekomst av nyrekreft i Norge, spesielt blandt menn. Økningen anses å være reell selv om man korrigerer for økt bruk av CT og ultralyd (2).

 

Aldersspesifikk forekomst av nyrekreft (unntatt nyrebekken), 2009–2013. 

Kilde: Kreftregisteret.

 

 

Forekomst av nyrekreft (unntatt nyrebekken), 1954–2013.

Kilde: Kreftregisteret

 

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2017